Baza wiedzy

Przepuszczalności Wodoru w Polimerach: Co Warto Wiedzieć

Rozumienie Mechanizmów Przepuszczalności Wodoru w Polimerach: Od Mikropęknięć do Krystaliczności

Wstęp

Przepuszczalność polimerów dla gazu wodorowego to temat, który od lat cieszy się niewyczerpanym zainteresowaniem naukowym. Wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii, takich jak ogniwa paliwowe na bazie wodoru, sprawia, że zrozumienie tego zagadnienia staje się jeszcze bardziej kluczowe. Polimery są powszechnie stosowane w transporcie i magazynowaniu wodoru pod wysokim ciśnieniem, a ich przepuszczalność wpływa na efektywność i bezpieczeństwo tych systemów. Ten artykuł dokładnie analizuje wyniki licznych badań przeprowadzonych przez lata na ten temat.

Kluczowe Czynniki Wpływające na Przepuszczalność

W wielu przeprowadzonych badaniach rozpoznano, kilka czynników wpływających na przepuszczalność polimeru dla gazu wodorowego. Główne z nich to „krystaliczność”, która udowadnia, że im bardziej uporządkowana jest struktura molekularna, tym mniejsza jest przepuszczalność polimeru oraz tzw. „objętość wolna”, której analiza wykazała, że dostępna przestrzeń w strukturze molekularnej polimeru wpływa na przepuszczalność gazu.

Dodatkowo badacze udowodnili, że obecność mikropęknięć znacząco wpływają na zwiększenie przepuszczalności, zwłaszcza w niższych temperaturach, szczególnie  wraz ze wzrostem ciśnienia.

Krystaliczność odgrywa istotną rolę w przepuszczalności polimerów dla wodoru. Im bardziej uporządkowana jest struktura molekularna, tym mniejsza jest przepuszczalność polimeru. Badania Kane’a z 2008 roku sugerują, że istnieje mało danych dotyczących wpływu krystaliczności na przepuszczalność wodoru w polimerach, ale zauważono, że ma ona znaczenie. W literaturze naukowej z ostatnich lat podkreśla się również wpływ krystaliczności na dyfuzję gazu w strukturze polimeru. 

Ostatnie badania Fujiwary z 2021 roku wskazują, że objętość wolna w polimerach, jak polietylen, zmienia się w miarę zwiększania ciśnienia, co ma wpływ na ich przepuszczalność. Im mniejsza jest objętość wolna, tym niższa jest przepuszczalność, szczególnie w warunkach wysokiego ciśnienia. Zrozumienie tego mechanizmu jest kluczowe dla projektowania efektywnych systemów magazynowania wodoru.

Mikropęknięcia w strukturze polimeru mogą znacząco wpłynąć na jego przepuszczalność dla wodoru. Badanie Grenoble’a z 2005 roku i badanie Stokesa z 2003 roku wskazały, że mikropęknięcia, zwłaszcza te powstałe w wyniku odkształcenia, mogą zwiększyć przepuszczalność polimerów, szczególnie w niższych temperaturach. Stokes również stwierdził, że przepuszczalność wzrastała pod wpływem wieloosiowego odkształcenia, gdy formowały się mikropęknięcia.

Jang w 2020 roku bezpośrednio mierzył przepuszczalność kilku polimerów dla wodoru pod wysokim ciśnieniem i stwierdził, że kauczuk EPDM był najbardziej przepuszczalny, podczas gdy HDPE był najmniej przepuszczalny. Wyniki te sugerują, że ciśnienie i temperatura mogą mieć znaczący wpływ na przepuszczalność polimerów.

Zarówno Fujiwara, jak i Jang przeprowadzili szeroko zakrojone badania wpływu wysokiego ciśnienia na polimery takie jak polietylen i kauczuk EPDM. Fujiwara zauważył, że przepuszczalność polietylenu dla wodoru rzeczywiście zmniejszała się w miarę wzrostu ciśnienia, prawdopodobnie z powodu zmniejszenia się objętości wolnej. Z kolei Jang zmierzył przepuszczalność kilku polimerów pod wysokim ciśnieniem i stwierdził, że kauczuk EPDM był najbardziej przepuszczalny, a HDPE najmniej.

Jung opracował nowe techniki do oceny transportu wodoru w polimerach, skupiając się na kauczukach. Te techniki pomogły w zrozumieniu, jak dyfuzja, rozpuszczalność i przepuszczalność zmieniają się pod wpływem ciśnienia. Kane przeanalizował istniejącą literaturę i znalazł brak danych, ale zauważył znaczenie krystaliczności i objętości wolnej.

Implikacje i Zastosowania

Te wyniki oferują bezcenne wskazówki dla osób poszukujących właściwych polimerów do magazynowania i transportu wodoru pod wysokim ciśnieniem. Kauczuki, będąc ogólnie bardziej przepuszczalnymi, mogą być lepiej dostosowane do zastosowań, w których przepuszczalność jest zaletą, podczas gdy bardziej krystaliczne tworzywa sztuczne, takie jak polietylen, mogą być bardziej odpowiednie tam, gdzie pożądana jest niższa przepuszczalność.

Podsumowanie

Przepuszczalność polimeru dla wodoru jest złożoną cechą, na którą wpływają jego krystaliczność, objętość wolna, struktura molekularna i obecność mikropęknięć. Zrozumienie tych czynników jest kluczowe dla wyboru właściwych materiałów do zastosowań związanych z wodorem. W miarę kontynuacji badań w tej dziedzinie można oczekiwać, że nasze zrozumienie pogłębi się, prowadząc do bardziej efektywnych i bezpiecznych rozwiązań do magazynowania i transportu wodoru.

Powiązane artykuły

Baza wiedzy

Innowacje w Przechowywaniu Wodoru: Zbiorniki Kompozytowe z Politechniki Wrocławskiej

Cały artykuł, oferta w magazynie branżowym Lightweight Zespół badawczy z Politechniki Wrocławskiej,...

Baza wiedzy

Zielony wodór. Krótka monografia.Cz. IV**. Badania naukowe i prace rozwojowe

Autor: Jerzy Polaczek Dzięki uprzejmości autora Pana Jerzego Polaczka udostępniamy już 4...

Baza wiedzy

Zielony wodór. Krótka monografia. Cz. III**. Zagadnienia ekonomiczne

Autor: Jerzy Polaczek Dzięki uprzejmości autora Pana Jerzego Polaczka udostępniamy artykuł, który...

Baza wiedzy

Zielony wodór. Krótka monografia. Cz. II**. Kierunki stosowania

Autor: Jerzy Polaczek Dzięki uprzejmości autora Pana Jerzego Polaczka udostępniamy artykuł, który...