Legislacja

Zagadnienia legislacyjne dotyczące technologii wodorowych

Legislacja

Nowa Era Wodoru: Przyszłość Energetyki w UE

17 października Rada Energetyczna przyjęła nowe wytyczne dotyczące projektowania rynku energii elektrycznej. To ważny krok w kierunku stworzenia stabilnego systemu, który zapewni pewność...

Legislacja

Przyszłość Wodoru w Europie: Kluczowe Kierunki Rozwoju

10 października 2023 roku, pod przewodnictwem Prezydent Ursuli von der Leyen oraz Wiceprezydenta Maroša Šefčoviča, miało miejsce inauguracyjne spotkanie z cyklu Dialogów o...

Legislacja

Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku z perspektywą do 2040: Przyszłość Gospodarki Wodorowej w Polsce

Wprowadzenie Opublikowana 7 grudnia 2021 roku „Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku” stanowi kluczowy dokument w kontekście transformacji...

Legislacja

Czy Szczyt G20 Przyspieszy Proces Przemiany Energetycznej? – Zapowiedź Dyskusji

Wstęp Jeden z najbardziej oczekiwanych globalnych wydarzeń politycznych, szczyt G20, zbliża się z dużą prędkością. Wśród najważniejszych punktów agendy znajduje się kwestia przyspieszenia...

Legislacja

Europejski Bank Wodoru: Krok Naprzód z Kilkoma Uwagami

Wprowadzenie W dniu 30 sierpnia, Komisja Europejska ujawniła warunki dla długo oczekiwanego Europejskiego Banku Wodoru. Jest to mechanizm, który ma kluczowe znaczenie dla...

Legislacja

ReFuelEU Aviation: Krok w stronę zrównoważonego lotnictwa

26 kwietnia wieczorem współustawodawcy osiągnęli ostateczne porozumienie w sprawie ostatniego z pakietów transportowych Fit for 55, regulacji ReFuelEU Aviation, której celem jest promowanie...

Legislacja

Parlament Europejski zakazał stosowania SF6 od 2026 roku. 

Sulfur hexafluoride (SF6) jest gazem sztucznym, który ma wiele zastosowań, w tym w przemyśle elektrycznym jako izolator w transformatorach, układach rozdzielczych i wyłącznikach,...

Legislacja

Unia Europejska stawia na wodór w transporcie

Dziś (13 kwietnia) Komisja Transportu (TRAN) Parlamentu Europejskiego jednomyślnie przyjęła swoje sprawozdanie w sprawie rozporządzenia dotyczącego sieci transeuropejskich tras transportowych (TEN-T), mające na...

Legislacja

H2 jest podstawą dyrektywy UE w sprawie energii odnawialnej

30 marca Parlament Europejski, Rada i Komisja osiągnęły ostateczne porozumienie w sprawie przeglądu dyrektywy o energii odnawialnej (RED3) po dwóch latach intensywnych negocjacji,...

Legislacja

Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie dotyczące infrastruktury pojazdów elektrycznych oraz wodorowych

Rada UE oraz Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie infrastruktury dla pojazdów elektrycznych i wodorowych. W ramach decyzji, państwa UE zobowiązały się do...