Baza wiedzy

Innowacje w Przechowywaniu Wodoru: Zbiorniki Kompozytowe z Politechniki Wrocławskiej

Cały artykuł, oferta w magazynie branżowym Lightweight

Zespół badawczy z Politechniki Wrocławskiej, pod przewodnictwem Karoliny Paczkowskiej i współpracowników, przeprowadził pionierskie badania nad projektowaniem, wytwarzaniem i testowaniem lekkich zbiorników kompozytowych przeznaczonych do magazynowania wodoru, mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. W kontekście rosnącego zainteresowania wodorem jako nośnikiem energii, innowacyjne podejście do przechowywania tego pierwiastka jest kluczowe dla przyszłości energetyki.

Zbiorniki kompozytowe typu IV, wzmocnione włóknem ciągłym i wyposażone w polietylenowy liner, stanowią centrum badań zespołu. Liner, będący szczelną warstwą wewnętrzną, łączy się z kompozytową warstwą nośną z wysokowytrzymałych włókien, tworząc strukturę zdolną wytrzymać ekstremalne warunki pracy przy magazynowaniu wodoru.

Analizując globalną produkcję włókna węglowego, która jest niewystarczająca do pokrycia zapotrzebowania rynku na zbiorniki do przechowywania wodoru, zespół rozważył zastosowanie bardziej dostępnego włókna szklanego. Uzyskane wyniki sugerują, że włókno szklane może skutecznie zastąpić włókno węglowe w tej roli, otwierając nowe perspektywy dla branży.

Walidacja nowo opracowanych zbiorników polegała na przeprowadzeniu testu ciśnienia rozrywającego. Przy użyciu tej metody, zbiornik był obciążany hydraulicznie, a zmierzone odkształcenia objętościowe wskazywały na możliwość prowadzenia badań nieniszczących w trakcie eksploatacji, co jest kluczowe dla monitorowania stanu zbiornika i zapewnienia jego bezpieczeństwa.

Dodatkowo, innowacyjne podejście do konstrukcji zbiornika objęło integrację czujników światłowodowych, w tym siatki Bragga (FBG), umożliwiających precyzyjne pomiary odkształceń i ciśnienia. To pozwala na ciągły monitoring stanu zbiornika i może zapobiegać awariom przez wczesne wykrywanie nieprawidłowości.

Zbiornik kompozytowy typu IV, zaprojektowany do pracy przy ciśnieniu 100 bar i wytrzymujący ciśnienie rozrywające do 357 bar, wykazuje, że zastosowanie włókna szklanego jest obiecującą alternatywą dla droższych materiałów, takich jak włókno węglowe.

Badania zespołu z Politechniki Wrocławskiej wytyczają nowe ścieżki dla sektora magazynowania wodoru, potwierdzając możliwość tworzenia bezpiecznych, wydajnych i kosztowo efektywnych rozwiązań dla przemysłu energetycznego. Dzięki nim wodór może stać się jeszcze bardziej dostępnym i atrakcyjnym źródłem energii w przyszłości.

dodatkowe informacje na Kompozyty.net

Powiązane artykuły

Baza wiedzy

Zielony wodór. Krótka monografia.Cz. IV**. Badania naukowe i prace rozwojowe

Autor: Jerzy Polaczek Dzięki uprzejmości autora Pana Jerzego Polaczka udostępniamy już 4...

Baza wiedzy

Zielony wodór. Krótka monografia. Cz. III**. Zagadnienia ekonomiczne

Autor: Jerzy Polaczek Dzięki uprzejmości autora Pana Jerzego Polaczka udostępniamy artykuł, który...

Baza wiedzy

Zielony wodór. Krótka monografia. Cz. II**. Kierunki stosowania

Autor: Jerzy Polaczek Dzięki uprzejmości autora Pana Jerzego Polaczka udostępniamy artykuł, który...

Baza wiedzy

Zielony wodór. Krótka monografia Cz. I. Procesy wytwarzania

Autor: Jerzy Polaczek Dzięki uprzejmości autora Pana Jerzego Polaczka udostępniamy artykuł, który...