stacje

Legislacja

Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie dotyczące infrastruktury pojazdów elektrycznych oraz wodorowych

Rada UE oraz Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie infrastruktury dla pojazdów elektrycznych i wodorowych. W ramach decyzji, państwa UE zobowiązały się do...

Legislacja

Stacje wodorowe – Europejski system informacji o dostępności stacji tankowania wodoru

Europejski system informacji o dostępności stacji tankowania wodoruSystem informujący w czasie rzeczywistym o dostępności stacji tankowania wodoru w EuropiePokonywanie wyzwań związanych z upowszechnianiem...

Biznes

Tankowanie H2

Mobilność jest motorem napędowym naszego życia. Ale nasze potrzeby i aspiracje uległy zmianie. Chcielibyśmy mieć czystą mobilność, ale jednocześnie szybko i wygodnie dotrzeć...

Biznes

Rozwój sieci tankowania w Niemczech

W Niemczech stworzono podstawy dla mobilności wodorowej z samochodami osobowymi: Podstawowa sieć dla tankowania 700 bar wzrośnie w najbliższych miesiącach do 100. Wtedy...