Wydarzenia

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych: Pionierzy Wykorzystania Wodoru w Przemyśle Energochłonnym

Panel dyskusyjny pn. „Wodór paliwo przyszłości w erze przemian energetycznych” w dniu 04.10.2023 r. podczas Targów KOMPOZYT-Expo 2023 zrealizowany we współpracy z Województwem Małopolskim.

Ekspertem i jednocześnie moderatorem panelu była Pani dr Katarzyna Stec, reprezentująca Sieć Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie. 

Emisja zero: Wodorowy sektor energetyczny staje się priorytetowy ze względu na rosnące zanieczyszczenie powietrza, zmiany klimatyczne i konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Instytut bada, jak wodór może być skutecznie włączony do procesów przemysłowych, zmniejszając jednocześnie negatywny wpływ na środowisko

Unikalne stanowisko badawcze: Instytut buduje pierwsze w Europie laboratorium badań wodorowych wyposażone w piec wysokotemperaturowy do badań oddziaływania wodoru jako paliwa na różne materiały. Jego użytkowanie pozwoli na zdobycie wiedzy i doświadczenia w zakresie atmosfery gazowej powstałej ze współspalania wodoru na zachowanie się i kształtowanie właściwości materiałów metalicznych i niemetalicznych (ceramicznych) stosowanych i wytwarzanych przez różne gałęzie przemysłu

Badania nad procesami technologicznymi: Badania wodorowe pozwolą Instytutowi na zrozumienie, w jaki sposób wodór może być zastosowany jako paliwo oraz jak wpływa na procesy technologiczne i produkty przemysłowe. Jednocześnie umożliwi to dostosowanie istniejących instalacji i technologii do korzystania z wodoru jako paliwa o zerowej emisji.

Wspieranie przedsiębiorców: Badania prowadzone przez Instytut pozwalają na udzielanie odpowiedzi na pytania przedsiębiorców dotyczące wpływu wodoru na istniejące instalacje i technologie. To umożliwia przedsiębiorcom dostosowanie się do zmieniających się trendów w zakresie zielonych technologii. 

Przewaga technologiczna: Poprzez rozwijanie kompetencji w dziedzinie badań nad wpływem wodoru na materiały ceramiczne, Instytut zdobywa przewagę technologiczną na rynkach, europejskim i krajowym, co może przyczynić się do promocji polskich innowacji na globalną skalę.

Ochrona środowiska: Wprowadzenie innowacyjnych technologii opartych na wodorze przyczyni się do poprawy jakości życia i ochrony środowiska, co jest kluczowe w kontekście globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i degradacją środowiska

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

Powiązane artykuły

Wydarzenia

H2POLAND & NetZero Forum – dekarbonizacja i technologie wodorowe na europejskiej agendzie

Cele, które w ostatnich latach wyznacza Komisja Europejska, związane z ochroną środowiska...

Wydarzenia

Małopolska stawia na wodór cały czas.

Podczas X Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Krakowie Województwo Małopolskie zorganizowało panel dyskusyjny...

Wydarzenia

15. Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze: Wodór – paliwo przyszłości

W Dreźnie odbyło się 15. Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski...

Wydarzenia

Oceny aktualnego stanu zastosowania wodoru jako paliwa

Autor: Dr inż. Katarzyna Stec Wodór to ostatnio główny temat moich spotkań....