tankowanie

Baza wiedzy

Wodór i jego przechowywanie

Wprowadzenie: Wodór jest ważnym pierwiastkiem i najobficiej występującym na Ziemi. Ma on potencjał, aby stać się w przyszłości głównym źródłem energii. Wodór może...

Legislacja

Stacje wodorowe – Europejski system informacji o dostępności stacji tankowania wodoru

Europejski system informacji o dostępności stacji tankowania wodoruSystem informujący w czasie rzeczywistym o dostępności stacji tankowania wodoru w EuropiePokonywanie wyzwań związanych z upowszechnianiem...

Biznes

Rozwój sieci tankowania w Niemczech

W Niemczech stworzono podstawy dla mobilności wodorowej z samochodami osobowymi: Podstawowa sieć dla tankowania 700 bar wzrośnie w najbliższych miesiącach do 100. Wtedy...

Biznes

Portugalia i wodór

Portugalia uruchomi w drugiej połowie tego roku pierwszy przetarg na prawa dotyczące dostarczenia wodoru do wtłaczania go do krajowej sieci gazowej, a co...

Baza wiedzy

Sposoby przechowywania wodoru – przegląd cz.1

Ten przegląd ma na celu ocenę przydatności obecnych technologii przechowywania wodoru do zastosowań mobilnych. Idealne medium do przechowywania powinno charakteryzować się wysokimi gęstościami...