Wydarzenia

Małopolska – Stawiamy na wodór

Małopolska Regionalna Grupa ds. Rozwoju Technologii Wodorowych

Odbyło się IV spotkanie Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych. Przybyłych gości powitał Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz władze Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na spotkaniu omówiono najnowsze działania Małopolski w obszarze wodoru. Zaprezentowano również potencjał Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w zakresie technologii wodorowych oraz przedstawiono obszary współpracy w ramach Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej.

Dzisiaj w gmachu głównym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się czwarte spotkanie Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych. Po mającej miejsce w lutym wizycie w siedzibie Grupy Azoty w Tarnowie, podczas której członkowie Rady mieli okazję poobserwować od kuchni procesy technologiczne związane z produkcją wodoru, obrady gremium powróciły do Krakowa. Rada skorzystała tym samym z gościnności instytucji, dla której prace nad rozwojem rozwiązań opartych o wodór stanowią jeden z priorytetów badawczych.

Spotkanie otworzył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron, który oprócz podkreślenia pozytywnej roli Rady w kształtowaniu strategicznych podwalin dla rozwoju gospodarki wodorowej w regionie, zwrócił uwagę na bieżące wyzwania i inicjatywy angażujące uwagę partnerów. W tym kontekście Wicemarszałek podkreślił istotę wypracowania w Małopolsce wspólnego stanowiska w zakresie szczegółowych przepisów określających, czym jest wodór odnawialny według rozumienia Unii Europejskiej. Nie zabrakło również wątku tworzącej się w regionie wodorowej mapy drogowej, w której powstanie zaangażowane są wszystkie najważniejsze podmioty zrzeszone w Radzie. Jej powstanie będzie ważnym krokiem do jeszcze ściślejszej konsolidacji środowiska i uzyskania pełnej wiedzy o potencjale Małopolski w rzeczonym zakresie.

Z zadowoleniem przyjmuję informacje o kolejnych podejmowanych wspólnie inicjatywach i projektach. Nasze spotkania pokazują, jak bardzo potrzebna była w Małopolsce platforma wymiany informacji i doświadczeń oraz płaszczyzna inicjująca wspólne działania

– podsumował Wicemarszałek

W dalszej części moderowanej przez Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Jerzego Kopcia w dyskusji poruszone zostały m.in. tematy najnowszych działań podejmowanych w Małopolsce w obszarze wodoru. W szczególności zwrócono uwagę na powołaną pod koniec stycznia spółkę – Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru. Centrum ma m.in. zamierza lokalnych przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać technologie wpisujące się w szeroko pojęty wodorowy łańcuch wartości czy też wzmacniać głos Małopolski jako profesjonalnego partnera przy pracach nad projektami badawczo-rozwojowymi. Nie zabrakło również wątku trwających przygotowań do zbliżającej się konferencji oraz wizyt studyjnych w ramach projektu Science Meets Regions. Przedsięwzięcie to umożliwi przedstawicielom administracji, przy udziale naukowców i zagranicznych gości, zdobycie wiedzy na temat technologii wodorowych i przedyskutowanie pomysłów na jego praktyczne wdrażanie w przyszłości.

Podczas wystąpienia dr hab. Inż. Magdaleny Dudek goście mieli szansę posłuchać o dokonaniach Akademii Górniczo-Hutnicznej, która prowadzi liczne badania i testy z wykorzystaniem wodoru, jako nośnika energii mogącego mieć zastosowanie w różnych systemach, np. prototyp roweru miejskiego,  drona zasilanego z wykorzystaniem ogniw paliwowych i wodoru czy projektu autonomicznego zasilania domu z wykorzystaniem wodoru.

Ważnym akcentem czwartego spotkania Rady było także zwrócenie uwagi na strategiczną rolę współpracy Małopolski ze Śląskiem, która najlepiej manifestuje się poprzez utworzenie na terenie obu województw Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej. Prezes Doliny, Pan Mirosław Skibski, oraz przedstawiciele instytucji wchodzących w jej skład przekonywali o zasadności podjętej inicjatywy i prezentowali możliwe ścieżki interakcji. Wystąpienia zakończyła ogólna dyskusja, w której zgodzono się, co do dalszej pracy na rzecz budowy szerokiego ekosystemu wodorowego integrującego oba województwa. Ustalono też, że Rada dopracuje i przedstawi Ministerstwu Klimatu i Środowiska wspólne stanowisko dotyczące opinii na temat rozumienia tego, czym jest zielony wodór.

Po zakończonych obradach goście udali się na zwiedzanie infrastruktury laboratoryjno-badawczej Akademii Górniczo-Hutniczej.

Źródło: https://www.malopolska.pl/

Powiązane artykuły

Wydarzenia

H2POLAND & NetZero Forum – dekarbonizacja i technologie wodorowe na europejskiej agendzie

Cele, które w ostatnich latach wyznacza Komisja Europejska, związane z ochroną środowiska...

Wydarzenia

Małopolska stawia na wodór cały czas.

Podczas X Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Krakowie Województwo Małopolskie zorganizowało panel dyskusyjny...

Wydarzenia

15. Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze: Wodór – paliwo przyszłości

W Dreźnie odbyło się 15. Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski...

Wydarzenia

Oceny aktualnego stanu zastosowania wodoru jako paliwa

Autor: Dr inż. Katarzyna Stec Wodór to ostatnio główny temat moich spotkań....