Legislacja

H2 jest podstawą dyrektywy UE w sprawie energii odnawialnej

30 marca Parlament Europejski, Rada i Komisja osiągnęły ostateczne porozumienie w sprawie przeglądu dyrektywy o energii odnawialnej (RED3) po dwóch latach intensywnych negocjacji, po tym jak zrewidowana dyrektywa została przedstawiona przez Komisje w lipcu 2021 roku jako część pakietu FIT for 55.

Wodór odnawialny będzie odgrywał główną rolę w realizacji wiążącego celu UE, jakim jest 42,5% energii odnawialnej do 2030 roku. Przemysł musi zaopatrywać się w co najmniej 42% wodoru z paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego (RFNBOS) do 2030 r., chociaż kraje, które mogą osiągnąć mieszankę wodoru wolną od paliw kopalnych w wysokości co najmniej 77% do 2030 r., mogą zobaczyć ten cel zmniejszony o 20%. Przepis ten zapewnia elastyczność krajom dążącym do opracowania silnej polityki w zakresie wodoru jądrowego i służy jako zachęta do przejścia z produkcji wodoru opartej na paliwach kopalnych na czystą produkcję wodoru w procesie elektrolitycznym.

Dyrektywa Unijna – porozumienie osiągnięte!

Wodorowe.Info

W transporcie dostawcy paliw muszą osiągnąć 14,5% redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG) związanych z ich paliwami lub osiągnąć co najmniej 29% udział odnawialnych źródeł energii w dostawach paliw. Ponadto co najmniej 5,5% mieszanki paliwowej musi składać się z zaawansowanych biopaliw i RFNBO (łączny cel wiążący). Dostawcy paliw będą mieli swobodę wyboru preferowanego paliwa, ale muszą zagwarantować, że co najmniej 1% będzie pochodzić z paliw RFNBO – co doprowadzi do około miliona ton zapotrzebowania na RFNBO.

„Mamy wreszcie jasne sygnały inwestycyjne poprzez wiążące cele dla wodoru odnawialnego zarówno w przemyśle, jak i transporcie” – świętuje Jorgo Chatzimarkakis, dyrektor generalny Hydrogen Europe.

„Hydrogen Europe z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie tego kluczowego aktu prawnego, który tworzy fundament dla solidnej gospodarki czystego wodoru w Europie. Dyrektywa ta rozwiązuje jeden z największych elementów wodorowej układanki, ustalając przewidywalną wielkość rynku dla wodoru odnawialnego” – dodał.

„Elastyczność w zakresie ambitnego celu dla przemysłu jest bardzo doceniana, ponieważ bardzo restrykcyjne zasady dotyczące RFNBO (przyjęte w lutym) sprawią, że przemysł będzie miał trudności z wypełnieniem swoich zobowiązań, zwłaszcza te zlokalizowane w krajach o ograniczonym dostępie do energii odnawialnej” – wyjaśnił Daniel Fraile, Chief Policy Officer w Hydrogen Europe.

„Jeśli chodzi o sektor transportowy, z zadowoleniem przyjmujemy wiążący charakter zobowiązania RFNBO, chociaż wolelibyśmy wyższy cel, natomiast wprowadzenie klauzuli przeglądowej aktu delegowanego RFNBO będzie miało kluczowe znaczenie, gdy rynek wodoru zacznie się rozwijać” – dodał.

Info: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/03/30/council-and-parliament-reach-deal-on-renewable-energy-directive/

Powiązane artykuły

Legislacja

Nowa Era Wodoru: Przyszłość Energetyki w UE

17 października Rada Energetyczna przyjęła nowe wytyczne dotyczące projektowania rynku energii elektrycznej....

Legislacja

Przyszłość Wodoru w Europie: Kluczowe Kierunki Rozwoju

10 października 2023 roku, pod przewodnictwem Prezydent Ursuli von der Leyen oraz...

Legislacja

Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku z perspektywą do 2040: Przyszłość Gospodarki Wodorowej w Polsce

Wprowadzenie Opublikowana 7 grudnia 2021 roku „Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku...

Legislacja

Czy Szczyt G20 Przyspieszy Proces Przemiany Energetycznej? – Zapowiedź Dyskusji

Wstęp Jeden z najbardziej oczekiwanych globalnych wydarzeń politycznych, szczyt G20, zbliża się...