Biznes

PARP – Wodór przyszłością Polski i Niemiec

O technice wodorowej, innowacjach i  odnawialnych źródłach energii w kierunku Europejskiego Zielonego Ładu mówili eksperci z Polski i Niemiec podczas konferencji w Szczecinie.

Już druga polsko-niemiecka konferencja energetyczna „Europejski Zielony Ład i jego oddziaływania na przygraniczny Region Metropolitalny Szczecina i Berlina” odbyła się w stolicy Pomorza Zachodniego. Przedstawiono nowe regulacje Unii Europejskiej w tematyce Zielonego Ładu oraz wskazano przykłady unijnych działań na rzecz ochrony klimatu. Wyjaśniono czym są „zielone miejsca pracy”, odnawialne źródła energii (OZE) oraz podkreślono przyszłość technologii wodorowych.

Europejski Zielony Ład to plan działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej. Jego realizacja wymaga podjęcia wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem we wszystkich obszarach polityki europejskiej i krajowej. Jego nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w Europie do 2050 r.  Konferencja przedstawiła założenia Europejskiego Zielonego Ładu, OZE, a w szczególności rozwoju technologii wodorowych w sposób praktyczny, tak by można ją wykorzystać w różnych gałęziach gospodarki i produkcji. Prelegentami byli przedstawiciele innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Niemiec. Wskazano przykłady systemów oraz rozwiązań wodorowych w transporcie kolejowym czy stacjach ładowania samochodów. Zapewniono też, że kolejna konferencja będzie zorganizowana z szerokim udziałem przedstawicieli Parlamentu UE.

O technice wodorowej, innowacjach i  odnawialnych źródłach energii w kierunku Europejskiego Zielonego Ładu mówili eksperci z Polski i Niemiec podczas konferencji w Szczecinie.

PARP

Konferencja potwierdziła to iż Europejski Zielony Ład czyli zrównoważony rozwój, dążenie do neutralności klimatycznej czy zeroemisyjności to nie tylko obowiązek wobec kolejnych pokoleń i planety, ale też ogromna szansa biznesowa – powiedział Piotr Wolny dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej.

Na zaproszenie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie przedstawiciele Biura Regionalnego PARP w Poznaniu opowiedzieli o zadaniach i działaniach Biura. Wspomniano również o aktualnych konkursach i szansach jakie niesie nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027. Kierunki modelowania konkursów z programów FENG i FERS będą w dużej mierze opierały się na celach wyznaczonych przez Europejski Zielony Ład.

Wprowadzenie w życie założeń Europejskiego Zielonego Ładu jest dużym wyzwaniem, ale dla przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP może być szansą na rozwój i dalsze inwestycje. Dla poznańskiego oddziału PARP bardzo ważna jest koncepcja wpisana w Europejski Zielony Ład – Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ). Naszym zadaniem jest popularyzowanie jej wśród przedsiębiorców Polski Zachodniej, ale też badanie potrzeb przedsiębiorców z sektora MŚP w tym zakresie.  W tym kontekście, cieszy nas współpraca z Północną Izbą Gospodarczą, która swoimi działaniami promuje ekologiczne rozwiązania dla nowoczesnej gospodarki – powiedziała Magdalena Hilszer Dyrektor Biura Regionalnego.

Północna Izba Gospodarcza zrzesza blisko 1500 firm z województwa Zachodniopomorskiego. Tworzy inicjatywy dla poprawy warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego. Wspiera działania na rzecz rozwoju międzyregionalnych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych, a także  posiada bogatą ofertę szkoleń, konsultacji oraz wyjazdów biznesowych dla zrzeszonych przedsiębiorców.

Powiązane artykuły

Biznes

Planu rozwoju technologii wodorowych dla Małopolski do roku 2030

Zakończenie prac nad propozycją Planu rozwoju technologii wodorowych dla Małopolski do roku...

Biznes

Rewolucja Wodorowa w Grecji: 138 Milionów Dolarów na Zrównoważony Rozwój

Projekt IRIS w Grecji, wspierany przez Grupę Vardinoyiannis i Komisję Europejską, otrzymał...

Biznes

Przełom w Technologiach Wodorowych: Polski Wynalazek Zmienia Zasady Gry w Magazynowaniu Energii

W kontekście globalnych wysiłków na rzecz dekarbonizacji i poszukiwania czystych technologii energetycznych,...

Biznes

Koreańska Rewolucja w Technologiach Wodorowych – Przyszłość Przemysłu Kompozytów

Koreańska Rewolucja w Technologiach Wodorowych – Przyszłość Przemysłu Kompozytów Republika Korei w...