Wydarzenia

Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku z perspektywą do 2040: Przyszłość Gospodarki Wodorowej w Polsce 

Kluczowe tematy dyskusji na Panel ekspertów pn. „Wodór paliwo przyszłości w erze przemian energetycznych” – który odbył się 04.10.2023 r. podczas Targów KOMPOZYT-Expo 2023, zrealizowany we współpracy z Województwem Małopolskim.

Rozwijająca się wizja Polski jako lidera w przemyśle wodorowym: Kluczowe cele i wyzwania do 2040 roku

Wprowadzenie

Opublikowana 7 grudnia 2021 roku „Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku” stanowi kluczowy dokument w kontekście transformacji energetycznej Polski. Strategia, która została oficjalnie przyjęta przez polski rząd 2 listopada 2021 roku, jest zgodna z globalnymi, europejskimi i krajowymi działaniami mającymi na celu budowę niskoemisyjnej gospodarki.

Główne Cele i Działania

Strategia przedstawia trzy główne obszary zastosowania wodoru: przemysł, energetyka i transport. Wyznacza sześć konkretnych celów i 40 zadań, które pozwolą Polsce stać się społeczeństwem korzystającym z technologii wodorowych. Polska planuje do 2030 roku osiągnięcie 2 GW mocy instalacyjnej do produkcji wodoru oraz uruchomienie 800-1000 autobusów na wodór i co najmniej 32 stacji tankowania wodoru.

Sześć Fundamentalnych Celów:

  1. Wdrożenie technologii wodorowych w sektorze energii i ciepłownictwa.
  2. Użycie wodoru jako alternatywnego paliwa w transporcie.
  3. Wsparcie dekarbonizacji przemysłu.
  4. Produkcja wodoru w nowych instalacjach.
  5. Efektywna i bezpieczna transmisja, dystrybucja i magazynowanie wodoru.
  6. Stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

Inwestycje i Źródła Finansowania

Wdrożenie strategii wymaga alokacji około 0,93 mld PLN do 2025 roku i kolejnych 10,81 mld PLN do 2030 roku. Zakłada się, że źródła finansowania będą pochodzić zarówno z krajowych, jak i unijnych programów wsparcia, takich jak Program Wsparcia Technologii Wodorowych (2021) czy Nowy Program Energii (2021).

Wyzwania i Możliwości

Jednym z głównych wyzwań jest stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego, które usunie bariery dla rozwoju rynku wodorowego. Planuje się opracowanie pakietu legislacyjnego dla wodoru, który będzie zawierał m.in. nową Ustawę o Wodorze. Innym wyzwaniem jest koszt produkcji wodoru i ograniczenia infrastrukturalne. Dlatego tak ważne jest wsparcie i ciągłe inwestycje w badania i rozwój, aby zwiększyć efektywność produkcji, transportu i magazynowania wodoru.

Podsumowanie

„Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku” jest ambitnym planem, który ma potencjał przekształcić Polskę w jednego z europejskich liderów w dziedzinie technologii wodorowych. Kluczowe dla jej sukcesu będzie jednak szybkie i efektywne wdrożenie proponowanych działań, jak również zapewnienie niezbędnego finansowania i stworzenie sprzyjającego otoczenia regulacyjnego. Między innymi na temat tej strategii była dyskusja z przedstawicielami samorządu, nauki oraz biznesu podczas Panelu Wodorowego pn. „Wodór paliwo przyszłości w erze przemian energetycznych” organizowanego we współpracy z Województwem Małopolskim w ramach Międzynarodowych Targów KOMPOZYT Expo w Krakowie w dniu 04.10.2023 r.

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

Powiązane artykuły

Wydarzenia

H2POLAND & NetZero Forum – dekarbonizacja i technologie wodorowe na europejskiej agendzie

Cele, które w ostatnich latach wyznacza Komisja Europejska, związane z ochroną środowiska...

Wydarzenia

Małopolska stawia na wodór cały czas.

Podczas X Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Krakowie Województwo Małopolskie zorganizowało panel dyskusyjny...

Wydarzenia

15. Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze: Wodór – paliwo przyszłości

W Dreźnie odbyło się 15. Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski...

Wydarzenia

Oceny aktualnego stanu zastosowania wodoru jako paliwa

Autor: Dr inż. Katarzyna Stec Wodór to ostatnio główny temat moich spotkań....