magazynowanie

Baza wiedzy

Sposoby przechowywania wodoru – przegląd cz.1

Ten przegląd ma na celu ocenę przydatności obecnych technologii przechowywania wodoru do zastosowań mobilnych. Idealne medium do przechowywania powinno charakteryzować się wysokimi gęstościami...

Baza wiedzy

Idealna metoda magazynowania energii

Metoda idealnego magazynowania Przed oceną technik magazynowania wodoru, można określić idealne medium magazynowania dla mobilności poprzez określenie charakterystyk każdego systemu. Wysokie gęstości energetyczne...