Wydarzenia

Wodór: Paliwo Przyszłości – Rola i Osiągnięcia Akademii Górniczo-Hutniczej

Panel dyskusyjny pn. „Wodór paliwo przyszłości w erze przemian energetycznych”, który odbył się w dniu 04.10.2023 r. podczas Targów KOMPOZYT-Expo 2023 zrealizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Jednym z ekspertów była Pani Prof. dr hab. inż. Magdalena Dudek.

Dr hab. inż. Magdalena Dudek, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, to wybitna postać w obszarze technologii wodorowych i ogniw paliwowych. Jako lider zespołu ds. technologii wodorowych, jej prace i osiągnięcia są niezwykle inspirujące i wpływowe nie tylko na polską, ale również na międzynarodową arenę naukową.

Zespół kierowany przez dr hab. inż. Magdalenę Dudek zajmuje się różnorodnymi aspektami technologii wodorowych, w tym magazynowaniem wodoru, projektowaniem konstrukcji oraz diagnostyką rozproszonych systemów energetycznych z ogniwami paliwowymi. Obszarem szczególnego zainteresowania zespołu są również jednostki napędowe zawierające ogniwa paliwowe, które znajdują zastosowanie zarówno w transporcie, jak i w lotnictwie.

Badania prowadzone przez zespół skupiają się na interdyscyplinarnych zagadnieniach dotyczących technologii wodorowych oraz poszukiwaniu nowych alternatywnych paliw i nośników wodoru. Efektem tych prac są liczne publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, co świadczy o wysokim poziomie badań prowadzonych pod jej kierownictwem.

Jako naukowiec o międzynarodowej renomie, dr hab. inż. Magdalena Dudek uczestniczyła w wielu prestiżowych projektach badawczych. W ramach współpracy międzynarodowej, jej zespół brał udział w projektach finansowanych przez KIC Innoenergy oraz Unię Europejską, koncentrujących się na wykorzystaniu technologii ogniw paliwowych do efektywnego zarządzania energią, w tym także na gruntownej analizie zagadnień związanych z redukcją emisji CO2.

Projekty badawcze prowadzone pod kierunkiem dr hab. inż. Magdaleny Dudek obejmują również współpracę z partnerami przemysłowymi zarówno w kraju, jak i za granicą. Wśród tych projektów znajdują się inicjatywy związane z opracowywaniem napędów małej mocy do bezzałogowych aparatów latających oraz technologii hybrydowych dla lekkich statków powietrznych, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju zrównoważonej mobilności.

Dodatkowo, prace badawcze prowadzone przez zespół dr hab. inż. Magdaleny Dudek skupiają się na rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań związanych z wykorzystaniem wodoru jako magazynu i nośnika energii. Projekty takie jak Safer H2, czy też adaptacyjny system sterowania hybrydowym, stanowią istotny wkład w rozwój technologii ekologicznych oraz dążenie do poprawy efektywności energetycznej.Działalność naukowa dr hab. inż. Magdaleny Dudek przyczynia się do budowy mostów pomiędzy światem nauki a przemysłem, umożliwiając przeniesienie innowacyjnych rozwiązań z laboratoriów na rynek. Jej osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w rozwój technologii wodorowych stanowią inspirację dla kolejnych pokoleń naukowców i inżynierów, którzy dążą do tworzenia bardziej zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań dla przyszłości naszej planety.

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

Powiązane artykuły

Wydarzenia

H2POLAND & NetZero Forum – dekarbonizacja i technologie wodorowe na europejskiej agendzie

Cele, które w ostatnich latach wyznacza Komisja Europejska, związane z ochroną środowiska...

Wydarzenia

Małopolska stawia na wodór cały czas.

Podczas X Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Krakowie Województwo Małopolskie zorganizowało panel dyskusyjny...

Wydarzenia

15. Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze: Wodór – paliwo przyszłości

W Dreźnie odbyło się 15. Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski...

Wydarzenia

Oceny aktualnego stanu zastosowania wodoru jako paliwa

Autor: Dr inż. Katarzyna Stec Wodór to ostatnio główny temat moich spotkań....