Biznes

Wodór w Polsce

Przemysł wodorowy w Polsce dopiero zaczyna się rozwijać, jednak rząd polski planuje dużą ekspansję w tej dziedzinie. Polska jest jednym z największych producentów wodoru z węgla na świecie, jednak rozwój tej technologii jest krytykowany ze względu na negatywny wpływ na środowisko.

Obecnie w Polsce działa kilka firm zajmujących się produkcją, dystrybucją i wykorzystaniem wodoru, m.in. w transporcie czy energetyce. Jednym z przykładów jest międzynarodowa spółka Air Products, która produkuje wodór w swojej fabryce w Kędzierzynie-Koźlu i dostarcza go m.in. do elektrowni wodnych.

Rząd polski ma plany rozwijania przemysłu wodorowego w Polsce, m.in. poprzez wsparcie produkcji wodoru z odnawialnych źródeł energii, takich jak elektroliza wody przy użyciu energii ze źródeł odnawialnych. W 2021 roku rząd polski ogłosił Plan Wodorowy dla Polski, który zakłada m.in. budowę elektrowni wodorowych, elektrolizatorów, magazynów wodoru oraz rozwój infrastruktury do dystrybucji i transportu wodoru.

Perspektywy rozwoju polskiego przemysłu wodorowego są pozytywne, ze względu na duży potencjał technologiczny i dostępność surowców, a także wsparcie rządu dla tego sektora. Jednak wciąż jest to sektor niszowy, a jego rozwój będzie wymagał dużych nakładów inwestycyjnych i stworzenia odpowiedniej infrastruktury.

Nie ma jednoznacznego szacunku CAGR dla polskiego przemysłu wodorowego, ponieważ sektor ten dopiero zaczyna się rozwijać w Polsce. Jednakże, rząd polski zakłada bardzo ambitny plan rozwoju przemysłu wodorowego, który przewiduje, że do 2030 roku Polska ma stać się jednym z liderów w produkcji i wykorzystaniu wodoru w Europie.

Plan Wodorowy dla Polski przewiduje, że do 2030 roku w Polsce ma powstać ponad 6 GW mocy produkcyjnych elektrowni wodorowych oraz ponad 2 mln ton pojemności magazynowania wodoru. Według rządu polskiego, sektor wodorowy może przyczynić się do rozwoju polskiej gospodarki i stworzenia nowych miejsc pracy, a także wpłynąć pozytywnie na redukcję emisji gazów cieplarnianych.

W związku z tym, można przypuszczać, że CAGR dla polskiego przemysłu wodorowego będzie bardzo wysoki w ciągu najbliższych kilku lat, ale trudno dokładnie oszacować, na ile wyniesie. Wiele będzie zależeć od zaangażowania rządu, inwestorów oraz szybkości i skuteczności wdrażania planów rozwoju sektora wodorowego.

Rząd polski zakłada bardzo ambitny plan rozwoju przemysłu wodorowego, który przewiduje, że do 2030 roku Polska ma stać się jednym z liderów w produkcji i wykorzystaniu wodoru w Europie.

Roczny skumulowany wskaźnik wzrostu (CAGR)

Nie ma jednoznacznego szacunku CAGR dla polskiego przemysłu wodorowego, ponieważ sektor ten dopiero zaczyna się rozwijać w Polsce. Jednakże, rząd polski zakłada bardzo ambitny plan rozwoju przemysłu wodorowego, który przewiduje, że do 2030 roku Polska ma stać się jednym z liderów w produkcji i wykorzystaniu wodoru w Europie.

Plan Wodorowy dla Polski przewiduje, że do 2030 roku w Polsce ma powstać ponad 6 GW mocy produkcyjnych elektrowni wodorowych oraz ponad 2 mln ton pojemności magazynowania wodoru. Według rządu polskiego, sektor wodorowy może przyczynić się do rozwoju polskiej gospodarki i stworzenia nowych miejsc pracy, a także wpłynąć pozytywnie na redukcję emisji gazów cieplarnianych.

W związku z tym, można przypuszczać, że CAGR dla polskiego przemysłu wodorowego będzie bardzo wysoki w ciągu najbliższych kilku lat, ale trudno dokładnie oszacować, na ile wyniesie. Wiele będzie zależeć od zaangażowania rządu, inwestorów oraz szybkości i skuteczności wdrażania planów rozwoju sektora wodorowego.

Written by
Andrzej Czulak

Doktor inżynier, obecnie Lider Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży technologii kompozytowych. Skupiał się na projektowaniu technologii wytwarzania struktur do transportu i magazynowania wodoru jako pracownik naukowy Technische Universität Dresden, Institute fur Leichtbau und Kunststofftechnik oraz jako dyrektor zarządzający w polskich i niemieckich firmach z branży materiałów kompozytowych. Założyciel i prezes (od 2016 roku) Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, skupiającego 100 firm i instytucji, który w 2021 roku uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego. Członek Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Małopolskiej Rady Innowacji.

Powiązane artykuły

Biznes

Przełom w Technologiach Wodorowych: Polski Wynalazek Zmienia Zasady Gry w Magazynowaniu Energii

W kontekście globalnych wysiłków na rzecz dekarbonizacji i poszukiwania czystych technologii energetycznych,...

Biznes

Koreańska Rewolucja w Technologiach Wodorowych – Przyszłość Przemysłu Kompozytów

Koreańska Rewolucja w Technologiach Wodorowych – Przyszłość Przemysłu Kompozytów Republika Korei w...

Biznes

Holandia Pionierem Sieci Wodorowej o Wartości 1,5 Miliarda Euro

Holandia rozpoczęła budowę wartej 1,5 miliarda euro sieci rurociągów wodorowych, aby zmniejszyć...

Biznes

Niemcy wspierają projekt wodoru w Algierii o mocy 50 MW

źródło obrazu: Ministerstwo Energii i Górnictwa Algierii Niemiecki bank rozwojowy KfW zadeklarował...