Biznes

Wodór w Polsce

Przemysł wodorowy w Polsce dopiero zaczyna się rozwijać, jednak rząd polski planuje dużą ekspansję w tej dziedzinie. Polska jest jednym z największych producentów wodoru z węgla na świecie, jednak rozwój tej technologii jest krytykowany ze względu na negatywny wpływ na środowisko.

Obecnie w Polsce działa kilka firm zajmujących się produkcją, dystrybucją i wykorzystaniem wodoru, m.in. w transporcie czy energetyce. Jednym z przykładów jest międzynarodowa spółka Air Products, która produkuje wodór w swojej fabryce w Kędzierzynie-Koźlu i dostarcza go m.in. do elektrowni wodnych.

Rząd polski ma plany rozwijania przemysłu wodorowego w Polsce, m.in. poprzez wsparcie produkcji wodoru z odnawialnych źródeł energii, takich jak elektroliza wody przy użyciu energii ze źródeł odnawialnych. W 2021 roku rząd polski ogłosił Plan Wodorowy dla Polski, który zakłada m.in. budowę elektrowni wodorowych, elektrolizatorów, magazynów wodoru oraz rozwój infrastruktury do dystrybucji i transportu wodoru.

Perspektywy rozwoju polskiego przemysłu wodorowego są pozytywne, ze względu na duży potencjał technologiczny i dostępność surowców, a także wsparcie rządu dla tego sektora. Jednak wciąż jest to sektor niszowy, a jego rozwój będzie wymagał dużych nakładów inwestycyjnych i stworzenia odpowiedniej infrastruktury.

Nie ma jednoznacznego szacunku CAGR dla polskiego przemysłu wodorowego, ponieważ sektor ten dopiero zaczyna się rozwijać w Polsce. Jednakże, rząd polski zakłada bardzo ambitny plan rozwoju przemysłu wodorowego, który przewiduje, że do 2030 roku Polska ma stać się jednym z liderów w produkcji i wykorzystaniu wodoru w Europie.

Plan Wodorowy dla Polski przewiduje, że do 2030 roku w Polsce ma powstać ponad 6 GW mocy produkcyjnych elektrowni wodorowych oraz ponad 2 mln ton pojemności magazynowania wodoru. Według rządu polskiego, sektor wodorowy może przyczynić się do rozwoju polskiej gospodarki i stworzenia nowych miejsc pracy, a także wpłynąć pozytywnie na redukcję emisji gazów cieplarnianych.

W związku z tym, można przypuszczać, że CAGR dla polskiego przemysłu wodorowego będzie bardzo wysoki w ciągu najbliższych kilku lat, ale trudno dokładnie oszacować, na ile wyniesie. Wiele będzie zależeć od zaangażowania rządu, inwestorów oraz szybkości i skuteczności wdrażania planów rozwoju sektora wodorowego.

Rząd polski zakłada bardzo ambitny plan rozwoju przemysłu wodorowego, który przewiduje, że do 2030 roku Polska ma stać się jednym z liderów w produkcji i wykorzystaniu wodoru w Europie.

Roczny skumulowany wskaźnik wzrostu (CAGR)

Nie ma jednoznacznego szacunku CAGR dla polskiego przemysłu wodorowego, ponieważ sektor ten dopiero zaczyna się rozwijać w Polsce. Jednakże, rząd polski zakłada bardzo ambitny plan rozwoju przemysłu wodorowego, który przewiduje, że do 2030 roku Polska ma stać się jednym z liderów w produkcji i wykorzystaniu wodoru w Europie.

Plan Wodorowy dla Polski przewiduje, że do 2030 roku w Polsce ma powstać ponad 6 GW mocy produkcyjnych elektrowni wodorowych oraz ponad 2 mln ton pojemności magazynowania wodoru. Według rządu polskiego, sektor wodorowy może przyczynić się do rozwoju polskiej gospodarki i stworzenia nowych miejsc pracy, a także wpłynąć pozytywnie na redukcję emisji gazów cieplarnianych.

W związku z tym, można przypuszczać, że CAGR dla polskiego przemysłu wodorowego będzie bardzo wysoki w ciągu najbliższych kilku lat, ale trudno dokładnie oszacować, na ile wyniesie. Wiele będzie zależeć od zaangażowania rządu, inwestorów oraz szybkości i skuteczności wdrażania planów rozwoju sektora wodorowego.

Written by
Andrzej Czulak

Doktor inżynier, obecnie Lider Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży technologii kompozytowych. Skupiał się na projektowaniu technologii wytwarzania struktur do transportu i magazynowania wodoru jako pracownik naukowy Technische Universität Dresden, Institute fur Leichtbau und Kunststofftechnik oraz jako dyrektor zarządzający w polskich i niemieckich firmach z branży materiałów kompozytowych. Założyciel i prezes (od 2016 roku) Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, skupiającego 100 firm i instytucji, który w 2021 roku uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego. Członek Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Małopolskiej Rady Innowacji.

Powiązane artykuły

Biznes

Planu rozwoju technologii wodorowych dla Małopolski do roku 2030

Zakończenie prac nad propozycją Planu rozwoju technologii wodorowych dla Małopolski do roku...

Biznes

Rewolucja Wodorowa w Grecji: 138 Milionów Dolarów na Zrównoważony Rozwój

Projekt IRIS w Grecji, wspierany przez Grupę Vardinoyiannis i Komisję Europejską, otrzymał...

Biznes

Przełom w Technologiach Wodorowych: Polski Wynalazek Zmienia Zasady Gry w Magazynowaniu Energii

W kontekście globalnych wysiłków na rzecz dekarbonizacji i poszukiwania czystych technologii energetycznych,...

Biznes

Koreańska Rewolucja w Technologiach Wodorowych – Przyszłość Przemysłu Kompozytów

Koreańska Rewolucja w Technologiach Wodorowych – Przyszłość Przemysłu Kompozytów Republika Korei w...