Wydarzenia

Australijskie inwestycje w technologie wodorowe

W ostatnich latach w Australii nastąpił znaczący wzrost inwestycji w technologie wodorowe. Kraj ten posiada duży potencjał do produkcji wodoru z odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr i energia słoneczna.

W 2019 roku rząd australijski opublikował strategię wodorową, która zakłada m.in. rozwój eksportu wodoru i inwestycje w technologie wodorowe. W ramach tej strategii, w 2020 roku rząd ogłosił program inwestycyjny o wartości 70 mln AUD, mający na celu rozwój sektora wodorowego i stworzenie nowych miejsc pracy.

Ponadto, w Australii działa wiele projektów związanych z wytwarzaniem, magazynowaniem i wykorzystaniem wodoru. W 2020 roku uruchomiono m.in. pierwszą wodorową elektrownię na świecie zasilaną wodorem pochodzącym z energii słonecznej.

Źródło: reuters.com,

Ta elektrownia znana jako Hydrogen Energy Supply Chain (HESC), została uruchomiona w regionie Latrobe Valley w stanie Victoria. Elektrownia ma na celu wykorzystanie wodoru jako nośnika energii w celu zaspokojenia popytu na czystą energię, a jednocześnie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych związanych z tradycyjnymi źródłami energii.

Elektrownia wodorowa HESC opiera się na technologii elektrolizy wody, która pozwala na produkcję wodoru z energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, takich jak energia słoneczna lub wiatrowa. Wodorowy gaz produkowany w elektrowni jest następnie transportowany rurociągiem i magazynowany w postaci skroplonej, aby umożliwić łatwiejszy transport i przechowywanie.

Projekt HESC jest inicjatywą rządu australijskiego i japońskiego, przy współpracy z kilkoma partnerami przemysłowymi, takimi jak Kawasaki Heavy Industries i J-Power. Elektrownia wodorowa jest jednym z elementów szerszego projektu, który ma na celu wykorzystanie wodoru do produkcji energii elektrycznej oraz produkcji stali z niską emisją węgla.

Elektrownia wodorowa HESC jest dobrym przykładem inwestycji w technologie wodorowe w Australii i pokazuje, jak woda może stać się kluczowym nośnikiem energii, który będzie odgrywał coraz większą rolę w przyszłości, gdy kraje będą dążyć do osiągnięcia celów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych.

W sektorze transportowym, w Australii działa rozwijająca się infrastruktura do tankowania wodoru dla pojazdów zasilanych tym paliwem, a także wdrażane są programy dotyczące rozwoju wodorowych pojazdów komunikacji miejskiej.

Podsumowując, w Australii można zauważyć rosnące zainteresowanie technologiami wodorowymi, co skutkuje wzrostem inwestycji w ten sektor. Oczekuje się, że w kolejnych latach będą one kontynuowane, co może przyspieszyć rozwój tego sektora i przyczynić się do osiągnięcia celów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych.

Written by
Andrzej Czulak

Doktor inżynier, obecnie Lider Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży technologii kompozytowych. Skupiał się na projektowaniu technologii wytwarzania struktur do transportu i magazynowania wodoru jako pracownik naukowy Technische Universität Dresden, Institute fur Leichtbau und Kunststofftechnik oraz jako dyrektor zarządzający w polskich i niemieckich firmach z branży materiałów kompozytowych. Założyciel i prezes (od 2016 roku) Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, skupiającego 100 firm i instytucji, który w 2021 roku uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego. Członek Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Małopolskiej Rady Innowacji.

Powiązane artykuły

Wydarzenia

H2POLAND & NetZero Forum – dekarbonizacja i technologie wodorowe na europejskiej agendzie

Cele, które w ostatnich latach wyznacza Komisja Europejska, związane z ochroną środowiska...

Wydarzenia

Małopolska stawia na wodór cały czas.

Podczas X Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Krakowie Województwo Małopolskie zorganizowało panel dyskusyjny...

Wydarzenia

15. Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze: Wodór – paliwo przyszłości

W Dreźnie odbyło się 15. Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski...

Wydarzenia

Oceny aktualnego stanu zastosowania wodoru jako paliwa

Autor: Dr inż. Katarzyna Stec Wodór to ostatnio główny temat moich spotkań....