Legislacja

Unia Europejska stawia na wodór w transporcie

Parlament Europejski popiera rozwój infrastruktury wodorowej i paliw alternatywnych we wszystkich środkach transportu

Dziś (13 kwietnia) Komisja Transportu (TRAN) Parlamentu Europejskiego jednomyślnie przyjęła swoje sprawozdanie w sprawie rozporządzenia dotyczącego sieci transeuropejskich tras transportowych (TEN-T), mające na celu zbudowanie skutecznej, obejmującej całą UE i wielomodalnej sieci transportowej dla nowoczesnego, bezpiecznego i zrównoważonego transportu w Europie.

Sprawozdanie zawiera pozytywne informacje na temat wdrożenia infrastruktury dla wodoru i alternatywnych paliw opartych na wodorze we wszystkich środkach transportu w UE: węzły miejskie są na nowo definiowane jako funkcjonalne obszary miejskie, wraz z obszarami dojazdu – co poszerza przewidywaną listę węzłów miejskich i ich potencjał szybszej transformacji w kierunku zrównoważonych rozwiązań miejskich dla transportu osób i towarów z wykorzystaniem technologii wodorowych o zerowej emisji. Aby osiągnąć ambitne cele UE w zakresie redukcji emisji w transporcie do 2035 roku, potrzebna jest przyszła infrastruktura wspierająca wykorzystanie alternatywnych paliw, zgodnie z ostatnimi tymczasowymi porozumieniami dotyczącymi rozporządzenia o infrastrukturze paliw alternatywnych (AFIR).

Stanowisko Parlamentu również gwarantuje skierowanie środków UE tam, gdzie są one najbardziej potrzebne: zapewniając wyraźne priorytety inwestycyjne dla ukończenia głównej sieci oraz upewnienie się, że projekty z planów krajowych, które nie są zgodne z polityką transportową UE, nie będą traktowane jako priorytetowe dla finansowania UE. Hydrogen Europe wzywa instytucje do przedłużenia funkcjonowania urządzenia infrastruktury paliw alternatywnych (AFIF) po roku 2023, aż do zakończenia obecnej perspektywy finansowej CEF w 2027 roku.

Należy zauważyć jednak, że poprzednie poprawki wzmacniające rolę portów jako centrów energetycznych oraz otwierające możliwość uwzględnienia strategicznych portów dla bezpieczeństwa energetycznego UE w sieci nie zostały uwzględnione w przyjętym sprawozdaniu. Porty morskie mają kluczowe znaczenie dla produkcji, dystrybucji, magazynowania wodoru oraz odbioru importu wodoru z krajów trzecich – a ta nowa rola będzie wymagać inwestycji w infrastrukturę i obiekty.

Written by
Andrzej Czulak

Doktor inżynier, obecnie Lider Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży technologii kompozytowych. Skupiał się na projektowaniu technologii wytwarzania struktur do transportu i magazynowania wodoru jako pracownik naukowy Technische Universität Dresden, Institute fur Leichtbau und Kunststofftechnik oraz jako dyrektor zarządzający w polskich i niemieckich firmach z branży materiałów kompozytowych. Założyciel i prezes (od 2016 roku) Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, skupiającego 100 firm i instytucji, który w 2021 roku uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego. Członek Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Małopolskiej Rady Innowacji.

Powiązane artykuły

Legislacja

Nowa Era Wodoru: Przyszłość Energetyki w UE

17 października Rada Energetyczna przyjęła nowe wytyczne dotyczące projektowania rynku energii elektrycznej....

Legislacja

Przyszłość Wodoru w Europie: Kluczowe Kierunki Rozwoju

10 października 2023 roku, pod przewodnictwem Prezydent Ursuli von der Leyen oraz...

Legislacja

Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku z perspektywą do 2040: Przyszłość Gospodarki Wodorowej w Polsce

Wprowadzenie Opublikowana 7 grudnia 2021 roku „Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku...

Legislacja

Czy Szczyt G20 Przyspieszy Proces Przemiany Energetycznej? – Zapowiedź Dyskusji

Wstęp Jeden z najbardziej oczekiwanych globalnych wydarzeń politycznych, szczyt G20, zbliża się...