Biznes

Małopolska stawia na wodór – rozwój i innowacje w regionie

Spotkanie ekspertów w Tarnowie otworzyło drzwi do nowej ery ekologicznej w Małopolsce

Spotkanie ekspertów w Tarnowie otworzyło drzwi do nowej ery ekologicznej w Małopolsce

W siedzibie tarnowskich zakładów Grupy Azoty S.A. odbyło się wyjątkowe spotkanie ekspertów reprezentujących różne instytucje i firmy, którzy omawiali temat rozwoju gospodarki wodorowej w Małopolsce. Spotkanie otworzył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Józef Gawron.

Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatniego czasu w Małopolsce jest powstanie Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru. Jego celem jest stopniowa budowa małopolskiego ekosystemu wodorowego, który wzmocni innowacyjność w regionie. Podczas spotkania przedstawiono idee i założenia funkcjonowania nowopowstałego Centrum. Członkowie Grupy wyrazili chęć zaangażowania i gotowość do zintensyfikowania działań.

Pan Jerzy Kopeć, Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego WM, opowiedział uczestnikom spotkania o najnowszych wydarzeniach w ramach projektu pilotażowego Hydrogen (H2) oraz kamieniach milowych na drodze budowania wodorowego ekosystemu Małopolski. W kontekście unijnej polityki klimatycznej, Pan Henryk Kubiczek, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju w Grupie Azoty S.A. oraz Pan Rafał Biały, Specjalista Koordynator ds. Regulacji w Grupie Azoty S.A., opowiedzieli o wyzwaniach i szansach w obszarze rozwoju gospodarki wodorowej.

Podczas spotkania dokonano także wstępnej analizy do stworzenia wodorowej mapy drogowej Małopolski, która pozwoli na kreowanie synergii, partnerstw oraz projektów wodorowych w regionie. Spotkanie zakończyła wizyta studyjna, podczas której uczestnicy mogli zobaczyć imponującą infrastrukturę do wytwarzania wodoru, jaką dysponuje Grupa Azoty S.A.

Wydarzenie to pokazuje, że w Małopolsce podejmowane są aktywne działania na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. Jest to ważne dla przyszłości regionu i całego kraju, ponieważ gospodarka wodorowa to jedna z kluczowych technologii, która pozwoli na osiągnięcie celów klimatycznych oraz przyczyni się do rozwoju innowacyjnych branż i przedsiębiorstw.

Jego powstanie stanowi naturalną i obliczoną na najbliższe lata kontynuację działań zmierzających do stopniowej budowy małopolskiego ekosystemu wodorowego, który w istotny sposób wzmocni innowacyjność w regionie

Pan Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Powiązane artykuły

Biznes

Planu rozwoju technologii wodorowych dla Małopolski do roku 2030

Zakończenie prac nad propozycją Planu rozwoju technologii wodorowych dla Małopolski do roku...

Biznes

Rewolucja Wodorowa w Grecji: 138 Milionów Dolarów na Zrównoważony Rozwój

Projekt IRIS w Grecji, wspierany przez Grupę Vardinoyiannis i Komisję Europejską, otrzymał...

Biznes

Przełom w Technologiach Wodorowych: Polski Wynalazek Zmienia Zasady Gry w Magazynowaniu Energii

W kontekście globalnych wysiłków na rzecz dekarbonizacji i poszukiwania czystych technologii energetycznych,...

Biznes

Koreańska Rewolucja w Technologiach Wodorowych – Przyszłość Przemysłu Kompozytów

Koreańska Rewolucja w Technologiach Wodorowych – Przyszłość Przemysłu Kompozytów Republika Korei w...