Nabory i przetargi

Gdzie pieniądze na technologie wodorowe

Fundusze i nabory

W ostatnich latach technologie wodorowe zyskały na znaczeniu jako kluczowe narzędzie w dążeniu do osiągnięcia celów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii. W Europie wiele krajów oraz instytucji unijnych przeznacza znaczne środki finansowe na rozwój technologii wodorowych.

Europejska strategia wodorowa: Unia Europejska opracowała strategię wodorową, której celem jest przyspieszenie rozwoju i wdrożenia technologii wodorowych w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050. W ramach strategii planowane jest zainwestowanie 430 miliardów euro w inwestycje związane z wodorem do 2030 roku.

Horizon Europe: Jest to następca programu ramowego Horizon 2020, który daje możliwość finansowania projektów związanych z technologiami wodorowymi w latach 2021-2027. Program ma na celu przyspieszenie innowacji, wzrost konkurencyjności oraz rozwój zrównoważonej gospodarki niskoemisyjnej.

Clean Hydrogen Partnership (CHP): Jest to inicjatywa realizowana przez Komisję Europejską, która wspiera finansowanie projektów związanych z technologiami wodorowymi. CHP ma na celu przyspieszenie rozwoju i wdrożenia technologii wodorowych na szeroką skalę, mając na względzie cele związane z redukcją emisji i zrównoważonym rozwojem.

Krajowe programy dotacyjne: Wiele krajów europejskich, takich jak Polska, Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy i Holandia, oferuje własne programy dotacyjne związane z technologiami wodorowymi. Dotacje te mają na celu wspieranie badań, rozwoju oraz wdrożenia technologii wodorowych na poziomie krajowym.

Równocześnie, prywatne inwestycje oraz partnerstwa publiczno-prywatne umożliwiają dalsze rozwijanie i wdrażanie technologii wodorowych. Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie udziału wodoru jako czystego nośnika energii w ramach europejskiego systemu energetycznego oraz przyspieszenie transformacji energetycznej w kierunku zrównoważonej gospodarki niskoemisyjnej.

Warto zauważyć, że rozwój technologii wodorowych to nie tylko kwestia inwestycji finansowych, ale także współpracy międzynarodowej i wymiany wiedzy. Współpraca europejska w dziedzinie technologii wodorowych obejmuje różnorodne inicjatywy, takie jak:

Hydrogen Valleys: Inicjatywa ta promuje tworzenie regionalnych klastrów, zwanych „dolinami wodoru”, które integrują produkcję, dystrybucję oraz użytkowanie wodoru w różnych sektorach, takich jak transport, przemysł czy energetyka. Doliny wodoru mają na celu przyspieszenie wdrożenia technologii wodorowych oraz współpracy między różnymi podmiotami na poziomie regionalnym.

European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A): Jest to platforma współpracy, która ma na celu zintegrowanie i skoordynowanie działań rządowych, przemysłowych oraz naukowych w zakresie technologii wodorowych. ECH2A ma za zadanie ułatwianie dialogu między interesariuszami, wypracowywanie wspólnych strategii oraz przyspieszenie inwestycji w sektorze wodorowym.

Międzynarodowa współpraca naukowe: Współpraca międzynarodowa w dziedzinie badań naukowych pozwala na wymianę wiedzy oraz doświadczeń, które mogą przyczynić się do przyspieszenia rozwoju technologii wodorowych. Wiele europejskich uczelni, instytutów badawczych i przedsiębiorstw współpracuje z partnerami z innych krajów w celu prowadzenia wspólnych badań i projektów w zakresie wodoru.

W perspektywie długoterminowej, inwestycje w technologie wodorowe mają potencjał przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarki europejskiej. Dotacje, partnerstwa oraz współpraca międzynarodowa są kluczowymi elementami tej strategii, które pomagają budować zrównoważony i innowacyjny ekosystem wodorowy w Europie.

Written by
Andrzej Czulak

Doktor inżynier, obecnie Lider Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży technologii kompozytowych. Skupiał się na projektowaniu technologii wytwarzania struktur do transportu i magazynowania wodoru jako pracownik naukowy Technische Universität Dresden, Institute fur Leichtbau und Kunststofftechnik oraz jako dyrektor zarządzający w polskich i niemieckich firmach z branży materiałów kompozytowych. Założyciel i prezes (od 2016 roku) Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, skupiającego 100 firm i instytucji, który w 2021 roku uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego. Członek Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Małopolskiej Rady Innowacji.

Powiązane artykuły

Nabory i przetargi

Europejski Bank Wodoru Rozpoczyna Pionierską Aukcję na Rzecz Wodoru Odnawialnego

Komisja Europejska zainaugurowała dziś pierwszą aukcję w ramach Europejskiego Banku Wodoru, realizowaną...

BiznesNabory i przetargi

Wodór: Przyszłość Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej w Polsce

W ostatnim tygodniu czerwca firma Protium, Polski Klaster Technologii Kompozytowych oraz Małopolskie...

Nabory i przetargi

Ścieżka Smart 1 nabór 2023

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji...

Nabory i przetargi

NCBiR – Nowoczesne metody magazynowania wodoru

Celem programu „Nowoczesne metody magazynowania wodoru” jest opracowanie nowatorskiego, mobilnego zbiornika wodoru z...