Wydarzenia

H2Poland: wydarzenie poświęcone technologii wodorowej

H2Poland to wiodąca konferencja poświęcona technologii wodorowej i jej roli w transformacji energetycznej, przyciągająca ekspertów, naukowców, przedstawicieli przemysłu oraz decydentów z całego świata. Konferencja oferuje unikalną platformę do wymiany wiedzy, prezentacji innowacyjnych rozwiązań i nawiązania kontaktów biznesowych, promując wodor jako zielone źródło energii i inspirując do współpracy w dziedzinie technologii wodorowych.

H2Poland to konferencja, poświęcona technologii wodorowej i jej roli w transformacji energetycznej. Wydarzenie odbywa się corocznie i przyciąga ekspertów, naukowców, przedstawicieli przemysłu oraz decydentów z całego świata. Celem konferencji jest promowanie wodoru jako zielonego źródła energii oraz zachęcanie do współpracy w dziedzinie technologii wodorowych.

Organizatorzy H2Poland, dążąc do budowania mostów pomiędzy różnymi sektorami gospodarki, skupiają się na wymianie wiedzy, prezentacji innowacyjnych rozwiązań oraz tworzeniu silnej sieci kontaktów biznesowych. Konferencja oferuje unikalną platformę do omówienia najnowszych osiągnięć, trendów i perspektyw rozwoju wodoru jako czystego i zrównoważonego nośnika energii.

H2Poland to również okazja do przedstawienia strategii państwowych i międzynarodowych inicjatyw związanych z technologią wodorową. Konferencja obejmuje szeroki zakres tematyczny, obejmujący produkcję wodoru, infrastrukturę wodorową, zastosowania wodoru w sektorze transportu, energetyce, przemyśle, a także aspekty związane z regulacjami i polityką energetyczną.

Podczas H2Poland prezentowane są również najnowsze technologie, innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe oraz przykłady najlepszych praktyk. Uczestnicy mają okazję poznać najnowsze osiągnięcia naukowe, nowinki technologiczne i trendy rynkowe w dziedzinie wodoru.

Ważnym elementem konferencji jest networking, który umożliwia nawiązanie kontaktów z kluczowymi graczami i ekspertami w branży wodorowej. Uczestnicy mogą spotkać się z przedstawicielami firm, instytucji badawczych, organizacji rządowych oraz innych profesjonalistów, co otwiera nowe możliwości współpracy i rozwoju biznesu.

H2Poland to nie tylko seria prezentacji i dyskusji panelowych, ale także targi, na których wystawcy prezentują swoje produkty, technologie i usługi związane z technologią wodorową. Targi stanowią doskonałą okazję do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami rynkowymi i nawiązania współpracy z potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Polish Cluster of Composite Technologies / Polski Klaster Technologii Kompozytowych podczas konferencji H2POLAND był Partnerem Branżowym, podczas której Andrzej Czulak w Panelu „Nowy rynek. Gdzie jest rynek zbytu dla wodoru i technologii wodorowych?”, gdzie podkreślił ważną rolę materiałów kompozytowych w technologiach wodorowych
Moderatorem Panelu był szanowny Dr. Aleksander Sobolewski, Instytut Technologii Paliw i Energii             
Natomiast wspaniałymi uczestnikami panelu byli również:
Rafał Koziński, Team Leader – Fuel Cells AVL SOFTWARE AND FUNCTIONS GMBH
Guy Verkoeyen Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, EXION HYDROGEN
Katarzyna Stec – Dyrektor Centrum Materiałów Ogniotrwałych Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Jerzy Kopeć – Director of corporate governance and economy departament Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


Powiązane artykuły

Wydarzenia

H2POLAND & NetZero Forum – dekarbonizacja i technologie wodorowe na europejskiej agendzie

Cele, które w ostatnich latach wyznacza Komisja Europejska, związane z ochroną środowiska...

Wydarzenia

Małopolska stawia na wodór cały czas.

Podczas X Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Krakowie Województwo Małopolskie zorganizowało panel dyskusyjny...

Wydarzenia

15. Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze: Wodór – paliwo przyszłości

W Dreźnie odbyło się 15. Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski...

Wydarzenia

Oceny aktualnego stanu zastosowania wodoru jako paliwa

Autor: Dr inż. Katarzyna Stec Wodór to ostatnio główny temat moich spotkań....