Biznes

Japoński sposób na wodór

Japonia Prowadzi Innowacje w Tworzeniu Dolin Wodorowych

Dolina wodorowa to innowacyjny koncept, który zyskuje na popularności wśród państw, dążących do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i przyspieszenia transformacji energetycznej. Polega on na stworzeniu zintegrowanego ekosystemu, który obejmuje cały łańcuch dostaw wodoru, począwszy od produkcji, przez przechowywanie i dystrybucję, aż do końcowego wykorzystania tego czystego i wszechstronnego nośnika energii. 

Doliny wodorowe lokalizowane są na terenach  miast, regionów, wysp czy obszarów przemysłowych integrujących poszczególne elementy łańcucha wartości technologii wodorowych, tworząc w ten sposób regionalne rynki wodoru.

Utworzenie doliny wodorowej wymaga współpracy różnych interesariuszy, w tym rządu, przemysłu, instytucji badawczych i społeczności lokalnych. Razem tworzą infrastrukturę dla produkcji, przechowywania i dystrybucji wodoru, a także ustanawiają odpowiednie polityki i przepisy.

Wiele krajów, w tym Japonia, Korea Południowa, Niemcy i Stany Zjednoczone, inwestuje w rozwój dolin wodorowych, jako elementów swoich strategii dekarbonizacji. Łączenie poszczególnych projektów, budowanie partnerstw strategicznych i współpraca międzynarodowa w dziedzinie gospodarki wodorowej są kluczowe w dążeniu do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcia zrównoważonej przyszłości energetycznej.

W Japonii istnieje wiele projektów i inicjatyw dotyczących rozwoju miast wodorowych, które wykorzystują wodór jako nośnik energii do zasilania budynków, transportu i innych zastosowań. Oto kilka przykładów miast wodorowych w Japonii:

  1. Toyama: Miasto Toyama na północnym wybrzeżu Japonii uruchomiło w 2018 roku projekt „Toyama Hydrogen Town”, który ma na celu wykorzystanie wodoru jako nośnika energii do zasilania budynków, transportu i innych zastosowań. Projekt obejmuje budowę elektrolizerów do produkcji wodoru z energii odnawialnej oraz stacji ładowania wodorowych samochodów (https://www.local2030.org/pdf/vlr/english-vlr-toyama-city-japan-2018.pdf).
  2. Kitakyushu: Miasto Kitakyushu na południu Japonii jest jednym z największych centrów produkcji wodoru w kraju. W ramach programu „Kitakyushu Hydrogen and Fuel Cell Demonstration Project” miasto prowadzi badania i testy wykorzystania wodoru w różnych zastosowaniach, m.in. do zasilania transportu publicznego, pojazdów dostawczych i magazynów energii. (https://www.iges.or.jp/sites/default/files/inline-files/1-3_Mr.%20Yoshimasa%20ITO_Satoyama_202203.pdf)
  3. Kawasaki: Miasto Kawasaki koło Tokio uruchomiło w 2015 roku projekt „Kawasaki Hydrogen Road”, który obejmuje budowę infrastruktury do produkcji, dystrybucji i zasilania pojazdów wodorowych. Projekt jest realizowany we współpracy z firmami Toyota, Honda i JXTG Nippon Oil & Energy. (https://global.kawasaki.com/en/hydrogen/)
  4. Fukuoka: Miasto Fukuoka na południu Japonii planuje stać się jednym z największych centrów produkcji wodoru w kraju. W ramach programu „Fukuoka Hydrogen Town” miasto zamierza wykorzystać wodór do zasilania transportu publicznego, taksówek, promów i innych zastosowań (http://facts.city.fukuoka.lg.jp/en/data/hydrogen-from-sewage/).

Oprócz tych miast, w Japonii istnieją również inne inicjatywy dotyczące miast wodorowych, takie jak H2One, który jest projektem realizowanym przez firmę Toshiba i obejmuje budowę systemów energetycznych opartych na wodorze w różnych miejscach w kraju.

Powiązane artykuły

Biznes

Planu rozwoju technologii wodorowych dla Małopolski do roku 2030

Zakończenie prac nad propozycją Planu rozwoju technologii wodorowych dla Małopolski do roku...

Biznes

Rewolucja Wodorowa w Grecji: 138 Milionów Dolarów na Zrównoważony Rozwój

Projekt IRIS w Grecji, wspierany przez Grupę Vardinoyiannis i Komisję Europejską, otrzymał...

Biznes

Przełom w Technologiach Wodorowych: Polski Wynalazek Zmienia Zasady Gry w Magazynowaniu Energii

W kontekście globalnych wysiłków na rzecz dekarbonizacji i poszukiwania czystych technologii energetycznych,...

Biznes

Koreańska Rewolucja w Technologiach Wodorowych – Przyszłość Przemysłu Kompozytów

Koreańska Rewolucja w Technologiach Wodorowych – Przyszłość Przemysłu Kompozytów Republika Korei w...