Baza wiedzy

Wodór – krótka historia

Historia zastosowania wodoru w przemyśle sięga już początków XIX wieku. W 1800 roku wodór został odkryty przez brytyjskiego naukowca Henry’ego Cavendisha, który zidentyfikował go jako gaz będący składnikiem wody.

W kolejnych latach wodór zaczął być stosowany w różnych dziedzinach przemysłu. W 1821 roku brytyjski fizyk Michael Faraday odkrył, że wodór można wykorzystać do wytwarzania energii elektrycznej poprzez spalanie wodoru w obecności tlenu, co prowadzi do powstania wody i energii cieplnej.

W 1839 roku francuski wynalazca Alphonse Becquerel zaprojektował i zbudował pierwszy elektrolizer, urządzenie służące do rozdzielenia wody na wodór i tlen poprzez przepływ prądu elektrycznego przez roztwór wody.

Wodór zaczął być powszechnie stosowany w przemyśle chemicznym, głównie do produkcji amoniaku, który jest wykorzystywany do produkcji nawozów sztucznych. W latach 30. XX wieku wodór zaczął być stosowany również do produkcji wodoru płynnego, który jest wykorzystywany jako paliwo rakietowe.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci wodór znalazł zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, takich jak produkcja wodoru wodorotlenkowego (H2O2), wytwarzanie energii elektrycznej w ogniwach paliwowych oraz jako paliwo dla samochodów wodorowych. Obecnie wodór stanowi istotny element transformacji energetycznej w kierunku bardziej ekologicznych źródeł energii.

Written by
Andrzej Czulak

Doktor inżynier, obecnie Lider Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży technologii kompozytowych. Skupiał się na projektowaniu technologii wytwarzania struktur do transportu i magazynowania wodoru jako pracownik naukowy Technische Universität Dresden, Institute fur Leichtbau und Kunststofftechnik oraz jako dyrektor zarządzający w polskich i niemieckich firmach z branży materiałów kompozytowych. Założyciel i prezes (od 2016 roku) Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, skupiającego 100 firm i instytucji, który w 2021 roku uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego. Członek Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Małopolskiej Rady Innowacji.

Powiązane artykuły

Baza wiedzy

Innowacje w Przechowywaniu Wodoru: Zbiorniki Kompozytowe z Politechniki Wrocławskiej

Cały artykuł, oferta w magazynie branżowym Lightweight Zespół badawczy z Politechniki Wrocławskiej,...

Baza wiedzy

Zielony wodór. Krótka monografia.Cz. IV**. Badania naukowe i prace rozwojowe

Autor: Jerzy Polaczek Dzięki uprzejmości autora Pana Jerzego Polaczka udostępniamy już 4...

Baza wiedzy

Zielony wodór. Krótka monografia. Cz. III**. Zagadnienia ekonomiczne

Autor: Jerzy Polaczek Dzięki uprzejmości autora Pana Jerzego Polaczka udostępniamy artykuł, który...

Baza wiedzy

Zielony wodór. Krótka monografia. Cz. II**. Kierunki stosowania

Autor: Jerzy Polaczek Dzięki uprzejmości autora Pana Jerzego Polaczka udostępniamy artykuł, który...