Biznes

Powstaje Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru

Nowy krok w budowie ekosystemu wodorowego w regionie

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę o powołaniu Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru. Jest to naturalna kontynuacja działań mających na celu stopniową budowę ekosystemu wodorowego w Małopolsce, który ma wesprzeć innowacyjność w regionie. Ta inicjatywa jest zgodna z celami rozwojowymi wybranych regionalnych inteligentnych specjalizacji, przede wszystkim Energii zrównoważonej oraz Chemii.

Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania Wodoru ma za zadanie integrować podmioty z biznesu, nauki, instytucji otoczenia biznesu i administracji, w celu wspierania i rozwijania technologii wodorowych w Małopolsce. Wodór ma duży potencjał do pełnienia ważnej roli w procesie redukcji emisji CO2, głównie spowodowanej wykorzystaniem paliw kopalnych. Dzięki temu wodorowy ekosystem może wpłynąć pozytywnie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego Małopolski oraz korzystnie wpłynąć na środowisko naturalne. Wodór może też stanowić ważne źródło energii dla małopolskiej przestrzeni publicznej i gospodarstw domowych.

Centrum skupia się na technologiach przechowywania wodoru, jako że jest to niezbędny element wodorowego łańcucha wartości. Wiele instytucji w Małopolsce skupia się na produkcji lub wykorzystaniu wodoru w procesach przemysłowych, jednakże, aby w pełni wykorzystać potencjał tych technologii, konieczne jest opracowanie i weryfikacja rozwiązań pozwalających na odpowiedni transport i przechowywanie wodoru, których jak dotąd brakuje w Polsce.

Centrum ma za zadanie nie tylko integrować i sieciować, ale także wspierać lokalnych przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać technologie wodorowe lub technologie wpisujące się w szeroko pojęty wodorowy łańcuch wartości. Działania centrum mają na celu realizację Polskiej Strategii Wodorowej oraz przyczynić się do wzmocnienia pozycji Małopolski na arenie międzynarodowej jako rzeczywistego i profesjonalnego partnera przy pracach nad projektami badawczo-rozwojowymi.

Aby w pełni wykorzystać potencjał tych technologii, konieczne jest opracowanie i weryfikacja rozwiązań pozwalających na odpowiedni transport i przechowywanie wodoru, których jak dotąd brakuje w Polsce

Testy oraz wdrożenia nowych technologii wodorowych

Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru ma również na celu stworzenie miejsca, gdzie będą mogły odbywać się testy oraz wdrożenia nowych technologii wodorowych, w tym rozwiązań dotyczących magazynowania i dystrybucji wodoru. Dzięki temu, Centrum będzie nie tylko integrować środowisko biznesowe i naukowe, ale również przyczyniać się do rozwoju innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie.

Wodór to jeden z najbardziej obiecujących nośników energii, ponieważ wytwarzany jest przy użyciu odnawialnych źródeł energii, a jego spalanie nie emituje CO2. Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru ma za zadanie wspierać rozwój tej technologii, która może przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Poprzez integrację środowiska biznesowego, naukowego oraz instytucji otoczenia biznesu i administracji, Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru będzie działać na rzecz rozwoju technologii wodorowych w Małopolsce. Dzięki temu, wodór będzie mógł pełnić ważną rolę w procesie redukcji emisji CO2, a jednocześnie stanowić istotne źródło energii zasilającej małopolską przestrzeń publiczną i gospodarstwa domowe.

Image by PublicDomainPictures from Pixabay

Powiązane artykuły

Biznes

Planu rozwoju technologii wodorowych dla Małopolski do roku 2030

Zakończenie prac nad propozycją Planu rozwoju technologii wodorowych dla Małopolski do roku...

Biznes

Rewolucja Wodorowa w Grecji: 138 Milionów Dolarów na Zrównoważony Rozwój

Projekt IRIS w Grecji, wspierany przez Grupę Vardinoyiannis i Komisję Europejską, otrzymał...

Biznes

Przełom w Technologiach Wodorowych: Polski Wynalazek Zmienia Zasady Gry w Magazynowaniu Energii

W kontekście globalnych wysiłków na rzecz dekarbonizacji i poszukiwania czystych technologii energetycznych,...

Biznes

Koreańska Rewolucja w Technologiach Wodorowych – Przyszłość Przemysłu Kompozytów

Koreańska Rewolucja w Technologiach Wodorowych – Przyszłość Przemysłu Kompozytów Republika Korei w...