Biznes

Wodór rośnie w siłę w Małopolsce

Wodór traktowany jest jako kluczowe rozwiązanie w procesie dekarbonizacji w przemyśle, a jego potencjał dla gospodarki dostrzega wiele firm i instytucji z naszego regionu. W tym kontekście zainteresowane budową regionalnego ekosystemu wodorowego firmy i instytucje z Małopolski spotkały się wczoraj na drugim posiedzeniu Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych.

Celem utworzenia Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych jest stworzenie realnej płaszczyzny do współpracy na rzecz rozwoju technologii wodorowych oraz maksymalizacja zarówno wkładu, jak i partycypowania w przyszłych inicjatywach, instytucji i firm z Małopolski w tym obszarze. Budowa sieci współpracy podmiotów działających w obszarze wodorowego łańcucha wartości w regionie zainicjowana została m.in. na potrzeby rozwoju międzynarodowego projektu pilotażowego pn. Wodór (H2). Pilot realizowany jest przez europejskie regiony wchodzące w skład Inicjatywy Awangarda, a Małopolska wraz ze Słowenią i Lombardią jest jego głównym koordynatorem.

Drugie spotkanie Rady odbyło się w krakowskiej siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz, w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych i rozpoczęło od powitania uczestników przez Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Pana Jerzego Kopcia oraz gospodarza Instytutu – Dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz, Pana dr hab. inż. Pawła Pichniarczyka.

Pan Dyrektor Paweł Pichniarczyk przybliżył uczestnikom obszary w jakich Sieć Badawcza Łukasiewicz wspiera innowacyjność przedsiębiorstw oraz przedstawił potencjalne możliwości nawiązania współpracy. Programy realizowane w Instytucie maja na celu wdrażanie w konkretnych firmach określonych produktów będących rezultatem projektów badawczo-rozwojowych bezpośrednio po ich zakończeniu. Zaplecze doświadczalno-produkcyjne Instytutu umożliwia przeprowadzenie pełnego cyklu badawczo-wdrożeniowego: od koncepcji, poprzez badania i opracowanie technologii procesowej, do produkcji doświadczalnej i pilotażowej wyrobów wdrażanych w przemyśle. W najbliższej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 Sieć ukierunkowana jest na wykorzystanie możliwości finansowania prac badawczo-rozwojowych, jakie dają programy unijne.

W dalszej części spotkania Pan Dyrektor Jerzy Kopeć omówił bieżące działania Małopolski w międzynarodowych projektach wodorowych, których Małopolska jest aktywnym uczestnikiem. Poruszony został zarówno wątek aktywności regionu w Pilocie Wodorowym (H2), jak przybliżono plany przystąpienia Małopolski do Europejskiego Sojuszu na Rzecz Czystego Wodoruco będzie mieć miejsce w najbliższym czasie.

Ponadto, w I połowie 2023 r. planowana jest konferencja wodorowa z udziałem naukowców i gości zagranicznych w ramach inicjatywy Science Meets Regions. Przedstawiciele Grupy zostali zaproszeni do udziału i aktywnego zaangażowania w realizację projektu. W jego ramach wybrani naukowcy i eksperci zostaną liderami kilkuosobowych grup tematycznych skorelowanych z określonymi obszarami wykorzystania wodoru (m.in. wodór w przemyśle czy wodór w środkach transportu). Członkami grup będą wyselekcjonowani w procesie rejestracji opartej o mechanizm parowania pracownicy różnych jednostek administracji publicznej z terenu województwa małopolskiego, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się zagadnieniami polityki środowiskowej bądź energetycznej. Celem projektu, którego część konferencyjną dopełnią wizyty studyjne w ośrodkach badawczo-produkcyjnych, jest przybliżenie problematyki wodorowej przedstawicielom administracji.

W dalszej części spotkania portfolio potencjału komercjalizacji w obszarze stosowania technologii wodorowych w praktyce gospodarczej przedstawiła Pani Dyrektor, Dr Katarzyna Stec. Ze szczególnym zainteresowaniem uczestnicy wysłuchali informacji nt. wyników badań dotyczących korozji wodorowej w ceramice, w której to dziedzinie Instytut może pochwalić się dużym doświadczeniem. Obok wykwalifikowanego personelu Instytut posiada park maszynowy i wyposażenie laboratoriów pozwalające na dedykowane i kompleksowe badania ceramiki przed i po pracy w celu identyfikacji zjawisk korozji. Warto również wspomnieć o szczegółowo omówionych przez Panią Doktor 6 celach Polskiej strategii wodorowej, w której opracowywaniu Instytut brał aktywny udział.

wskaźnikach śladu ekologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem śladu węglowego opowiedziała Pani dr Joanna Poluszyńska. Zachodzące zmiany klimatyczne oraz presja na działania proklimatyczne wymuszają podjęcie kroków w kierunku obniżenia śladu węglowego. Jednocześnie ślad węglowy produktu stanowi aktualnie nowy wymiar tworzenia przewagi konkurencyjnej. Pani Doktor omówiła sposoby obliczania śladu węglowego z uwzględnieniem 3 zakresów ze względu na charakter działalności organizacji lub rodzaj produktu.

Dzięki rosnącemu znaczeniu gospodarki wodorowej w dążeniu do neutralności klimatycznej Unii Europejskiej pojawia się coraz więcej źródeł wsparcia umożliwiających sfinansowanie działań związanych z szeroko rozumianym wodorem. Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 oraz możliwości finansowania projektów w obszarze rozwoju gospodarki wodorowej zaprezentowane zostały przez Pana Błażeja Strzałkowskiego z firmy Broader. Wykorzystanie potencjału Małopolski w tej dziedzinie możliwe jest tylko przy współpracy i synergii działań zainteresowanych podmiotów.

Ostatnim elementem agendy spotkania Rady była przygotowana przez jego gospodarzy wizyta studyjna, która obejmowała zwiedzanie laboratoriów oraz hal produkcyjnych położonych w ramach kompleksu badawczo-przemysłowego przy Instytucie.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele partnerów: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ, Polenergia, Grupa Azoty S.A., Krakowski Holding Komunalny S.A., Krakowski Park Technologiczny, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, ORLEN Południe S.A., Polski Klaster Technologii Kompozytowych, Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa, Wiśniowski Sp. z o.o., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Kraków Nowa Huta Przyszłości Sp. z o.o. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który zainicjował powołanie Rady i jest jej koordynatorem.

Następne spotkanie Rady planowane jest w styczniu 2023 r. Województwa Małopolskie cały czas zachęca nowe osoby bądź podmioty z branży wodorowej lub pokrewnych mu dziedzin do aktywnego włączenia się w pracę gremium. Rada ma charakter otwarty i niesformalizowany, a odpowiedzialnym za jej obsługę jest Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki.

Więcej informacji w sprawie uczestnictwa w Radzie udzieli jej Koordynatorka, p. Anna Wojsa-Świetlik – anna.wojsa-swietlik@umwm.malopolska.pl. Informacje dotyczące międzynarodowej współpracy Małopolski w zakresie wodoru i Pilota Wodór (H2) można uzyskać u p. Pawła Soi – pawel.soja@umwm.malopolska.pl.

Powiązane artykuły

Biznes

Planu rozwoju technologii wodorowych dla Małopolski do roku 2030

Zakończenie prac nad propozycją Planu rozwoju technologii wodorowych dla Małopolski do roku...

Biznes

Rewolucja Wodorowa w Grecji: 138 Milionów Dolarów na Zrównoważony Rozwój

Projekt IRIS w Grecji, wspierany przez Grupę Vardinoyiannis i Komisję Europejską, otrzymał...

Biznes

Przełom w Technologiach Wodorowych: Polski Wynalazek Zmienia Zasady Gry w Magazynowaniu Energii

W kontekście globalnych wysiłków na rzecz dekarbonizacji i poszukiwania czystych technologii energetycznych,...

Biznes

Koreańska Rewolucja w Technologiach Wodorowych – Przyszłość Przemysłu Kompozytów

Koreańska Rewolucja w Technologiach Wodorowych – Przyszłość Przemysłu Kompozytów Republika Korei w...