Baza wiedzy

Wprowadzanie wodoruIntegracja wodoru w systemie gazowym: ścieżki, wyzwania i perspektywyWprowadzanie wodoru

Transformacja systemów energetycznych na niskoemisyjne: rola wodoru w systemie gazowym

Wodór jest obecnie uważany za obiecujący nośnik energii czystej, który może pomóc w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych w wielu sektorach, w tym w transporcie, przemyśle i budownictwie. Jednak aby wodór stał się znaczącą częścią miksu energetycznego, musi zostać zintegrowany z istniejącą infrastrukturą rynku gazowego, co stawia pytanie o to, jakie ścieżki są dostępne do integracji wodoru w system gazowy.

Pierwszą ścieżką jest mieszanie wodoru, czyli wstrzyknięcie wodoru do istniejącej infrastruktury gazowej i wymieszanie go z gazem ziemnym. Druga ścieżka to rozwój specjalnej sieci wodorowej, poprzez konwersję istniejącej infrastruktury gazowej lub budowę nowej infrastruktury. Trzecią ścieżką jest metanacja, czyli pochłanianie CO2 i łączenie go z wodorem, aby wytwarzać e-metan, który może być wstrzykiwany do sieci gazowej.

Mieszanie wodoru jest prostym i niedrogim sposobem integracji wodoru w systemie gazowym. Polega to na wstrzyknięciu udziału wodoru do ogólnej objętości nośników energii gazowej w istniejącej infrastrukturze gazowej. Może to być wykonane z niewielkimi adaptacjami w niektórych krajach członkowskich, a stężenia mieszania wynoszące od 2% do 10% są technicznie wykonalne. Jednak maksymalna dozwolona koncentracja wodoru zależy od zmian ciśnienia, struktury i istniejących defektów struktury. Niektórzy operatorzy uważają, że 20% jest górną granicą ze względu na wymagania użytkowników końcowych.

Odwrócenie procesu mieszania wodoru pozwala na wyodrębnienie czystego wodoru do dedykowanych zastosowań, takich jak ogniwa paliwowe wodoru i surowce. Do separacji wodoru od nośników energii gazowej stosuje się różne konstrukcje membranowe i kombinacje z innymi technologiami. Istnieje kilka ważnych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze najbardziej odpowiedniej technologii, takich jak przepuszczalność, selektywność, stabilność materiału membranowego i wpływ różnych stężeń na proces separacji. Skuteczność separacji wodoru zależy od stężenia wodoru w metanie. Jednak ta technologia jest obecnie w fazie rozwoju i konieczne są dodatkowe badania i analizy naukowe.

Kolejną ważną kwestią, która wpływa na integrację wodoru w systemie gazowym, jest regulacja techniczna. Obecnie, mieszanie wodoru jest wyraźnie akceptowane tylko przez kilka państw członkowskich, a to może stanowić wyzwanie w przypadku wprowadzania wodoru do międzynarodowej sieci gazowej. Ponadto, integracja wodoru w systemie gazowym wymaga skoordynowanych działań między rządem, operatorami sieci gazowych i producentami wodoru, aby zapewnić bezpieczne, wydajne i zrównoważone rozwiązania.

Warto również podkreślić, że wybór najlepszej ścieżki integracji wodoru w systemie gazowym zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja produkcji, poziom zaawansowania technologicznego, koszty i efektywność energetyczna. Należy również pamiętać, że wodorowy system gazowy nie jest jedynym rozwiązaniem dla transformacji systemów energetycznych na niskoemisyjne. Wraz z rozwijającą się technologią, alternatywne rozwiązania, takie jak elektromobilność, mogą stanowić równie skuteczne sposoby osiągnięcia celów klimatycznych.

Podsumowując, integracja wodoru w systemie gazowym jest niezbędna, aby osiągnąć cele związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych w wielu sektorach. Istnieją trzy główne ścieżki integracji wodoru w systemie gazowym, a każda z nich ma swoje zalety i ograniczenia. Wybór najlepszej ścieżki integracji zależy od wielu czynników, a koordynacja działań między rządem, operatorami sieci gazowych i producentami wodoru jest kluczowa dla zapewnienia bezpiecznej, wydajnej i zrównoważonej integracji wodoru w systemie gazowym.

Written by
Andrzej Czulak

Doktor inżynier, obecnie Lider Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży technologii kompozytowych. Skupiał się na projektowaniu technologii wytwarzania struktur do transportu i magazynowania wodoru jako pracownik naukowy Technische Universität Dresden, Institute fur Leichtbau und Kunststofftechnik oraz jako dyrektor zarządzający w polskich i niemieckich firmach z branży materiałów kompozytowych. Założyciel i prezes (od 2016 roku) Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, skupiającego 100 firm i instytucji, który w 2021 roku uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego. Członek Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Małopolskiej Rady Innowacji.

Powiązane artykuły

Baza wiedzy

Innowacje w Przechowywaniu Wodoru: Zbiorniki Kompozytowe z Politechniki Wrocławskiej

Cały artykuł, oferta w magazynie branżowym Lightweight Zespół badawczy z Politechniki Wrocławskiej,...

Baza wiedzy

Zielony wodór. Krótka monografia.Cz. IV**. Badania naukowe i prace rozwojowe

Autor: Jerzy Polaczek Dzięki uprzejmości autora Pana Jerzego Polaczka udostępniamy już 4...

Baza wiedzy

Zielony wodór. Krótka monografia. Cz. III**. Zagadnienia ekonomiczne

Autor: Jerzy Polaczek Dzięki uprzejmości autora Pana Jerzego Polaczka udostępniamy artykuł, który...

Baza wiedzy

Zielony wodór. Krótka monografia. Cz. II**. Kierunki stosowania

Autor: Jerzy Polaczek Dzięki uprzejmości autora Pana Jerzego Polaczka udostępniamy artykuł, który...