Wydarzenia

Zielona Transformacja w Praktyce: Konferencja w Krakowskim Parku Technologicznym

Gospodarka cyrkularna i technologie wodorowe jako kluczowe elementy zrównoważonego rozwoju

Krakowski Park Technologiczny, było gospodarzem konferencji „Zielona transformacja – od wizji do działania”, podczas której eksperci, przedstawiciele biznesu, instytutów badawczych, uczelni i administracji publicznej zebrali się, aby omówić gospodarkę cyrkularną i technologie wodorowe. Wydarzenie było współorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i składało się z dwóch części: panelu dotyczącego gospodarki cyrkularnej oraz części poświęconej wodorowi. Druga część konferencji została sfinansowana w ramach projektu Science Meets Regions.

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Józef Gawron, otworzył spotkanie, zwracając uwagę na znaczenie gospodarki cyrkularnej dla regionu. W Małopolsce opracowywany jest obecnie „Program w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym dla Małopolski”, który ma wyznaczyć strategiczne kierunki działań województwa w tym obszarze.

Pierwsza część konferencji skupiła się na możliwościach związanych z ponownym przetwarzaniem produktów i nadawaniem im drugiego życia, jak również na projektowaniu opartym o recykling dla przemysłu. Goście z Austrii i Czech opowiedzieli o sukcesach firm, które reprezentują, w zakresie cyrkularnych łańcuchów wartości. Panel zakończyła dyskusja na temat współpracy europejskich regionów na rzecz zbudowania Zielonej Europy.

Druga część konferencji skoncentrowała się na technologiach wodorowych, które są kluczowe dla realizacji przyszłych celów klimatycznych, rozwojowych i społecznych. Od początku 2022 roku w Małopolsce podejmowane są działania mające na celu przygotowanie regionu do roli krajowego lidera transformacji energetycznej opartej na wodorze, takie jak kierownictwo w międzyregionalnym projekcie pilotażowym „Hydrogen” Inicjatywy Awangarda.

Podczas panelu wodorowego, goście dyskutowali o zastosowaniach wodoru w przemyśle, inspiracjach dla samorządów oraz budowie współpracy między nauką a samorządami. Ostatnią częścią konferencji była sesja networkingowa, która umożliwiła bezpośrednie rozmowy naukowców i przedstawicieli samorządów zainteresowanych wdrażaniem technologii wodorowych w politykach regionalnych.

Konferencja „Zielona transformacja” pokazała, jak ważne są współpraca i wymiana wiedzy między różnymi grupami interesariuszy w procesie zielonej transformacji. Podkreślono również znaczenie gospodarki cyrkularnej oraz technologii wodorowych jako kluczowych elementów przyszłości zrównoważonego rozwoju i walki z globalnymi wyzwaniami klimatycznymi.

W trakcie konferencji uczestnicy podzielili się najlepszymi praktykami, innowacjami oraz sukcesami w dziedzinie gospodarki cyrkularnej i technologii wodorowych. Wspólnie zastanawiali się nad wyzwaniami, jakie stoją przed nimi, oraz jak skutecznie wdrażać innowacyjne rozwiązania na szczeblu lokalnym i regionalnym. Dyskusje prowadzone podczas wydarzenia pokazały, że zaangażowanie różnych sektorów – nauki, biznesu, samorządów i społeczności lokalnych – jest kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonego wzrostu opartego na zielonej transformacji.

Jednym z głównych wniosków wynikających z konferencji było to, że zarówno gospodarka cyrkularna, jak i technologie wodorowe stanowią nie tylko ekologiczne, ale także ekonomiczne rozwiązania dla przyszłości. Wdrażanie tych technologii i podejść może przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy, zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, oszczędności energii oraz promowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym.

Konferencja „Zielona transformacja – od wizji do działania” była doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, umocnienia współpracy między różnymi grupami interesariuszy oraz zainspirowania uczestników do dalszego zaangażowania w realizację celów związanych z gospodarką cyrkularną i technologiami wodorowymi. Wydarzenie to na pewno zapoczątkuje nowe projekty i inicjatywy, które będą przyczyniać się do zielonej transformacji nie tylko w regionie Małopolski, ale także na szerszą skalę w Polsce i Europie.

Written by
Andrzej Czulak

Doktor inżynier, obecnie Lider Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży technologii kompozytowych. Skupiał się na projektowaniu technologii wytwarzania struktur do transportu i magazynowania wodoru jako pracownik naukowy Technische Universität Dresden, Institute fur Leichtbau und Kunststofftechnik oraz jako dyrektor zarządzający w polskich i niemieckich firmach z branży materiałów kompozytowych. Założyciel i prezes (od 2016 roku) Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, skupiającego 100 firm i instytucji, który w 2021 roku uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego. Członek Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Małopolskiej Rady Innowacji.

Powiązane artykuły

Wydarzenia

H2POLAND & NetZero Forum – dekarbonizacja i technologie wodorowe na europejskiej agendzie

Cele, które w ostatnich latach wyznacza Komisja Europejska, związane z ochroną środowiska...

Wydarzenia

Małopolska stawia na wodór cały czas.

Podczas X Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Krakowie Województwo Małopolskie zorganizowało panel dyskusyjny...

Wydarzenia

15. Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze: Wodór – paliwo przyszłości

W Dreźnie odbyło się 15. Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski...

Wydarzenia

Oceny aktualnego stanu zastosowania wodoru jako paliwa

Autor: Dr inż. Katarzyna Stec Wodór to ostatnio główny temat moich spotkań....