Baza wiedzy

Globalne Wykorzystanie Wodoru w 2022 roku: Analiza Trendów i Prognozy na Przyszłość

Wzrost i Wyzwania: Rola Wodoru w Globalnym Przemyśle Energetycznym i Jego Wpływ na Przyszłość Zrównoważonego Rozwoju

Zużycie wodoru według sektorów i regionów, historycznie i w scenariuszu zerowej emisji netto do 2050 r., 2020-2030; źródło: Global Hydrogen Review 2023

W 2022 roku globalne wykorzystanie wodoru osiągnęło poziom 95 milionów ton, co stanowi wzrost o prawie 3% w porównaniu do zrewidowanych szacunków z 2021 roku. Wzrost ten kontynuuje pozytywną tendencję, którą przerwała jedynie pandemia Covid-19 i spowolnienie gospodarcze w 2020 roku.

Z wyjątkiem Europy, wszystkie główne regiony konsumujące wodór odnotowały znaczący wzrost wykorzystania tego gazu. W Europie, głównie z powodu ograniczonej aktywności w przemyśle chemicznym spowodowanej gwałtownym wzrostem cen gazu ziemnego, wynikającym z kryzysu energetycznego spowodowanego inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zapotrzebowanie na wodór spadło o niemal 6%. W kontrastie do tego, zarówno Ameryka Północna, jak i Bliski Wschód zanotowały silny wzrost (około 7% w obu przypadkach), co więcej niż zrekompensowało spadek w Europie. W Chinach wzrost był bardziej umiarkowany (około 0,5%), jednak kraj ten pozostaje największym konsumentem wodoru na świecie, odpowiadającym za niemal 30% globalnego wykorzystania wodoru.

Wzrost globalnego wykorzystania wodoru w głównej mierze związany był z globalnymi trendami energetycznymi, a nie polityką w zakresie wodoru. Prawie cały wzrost miał miejsce w tradycyjnych zastosowaniach, głównie w rafinacjach i sektorze chemicznym, a produkcja wodoru była oparta na paliwach kopalnych bez systemów redukcji emisji CO2. Oznacza to, że wzrost ten nie przyczynił się do łagodzenia zmian klimatycznych. Tymczasem absorpcja wodoru w nowych zastosowaniach w ciężkim przemyśle, transporcie, produkcji paliw opartych na wodorze lub przechowywaniu i wytwarzaniu energii elektrycznej – kluczowych dla przejścia na czystą energię – pozostaje minimalna, stanowiąc mniej niż 0,1% globalnego popytu.

Według zaktualizowanego scenariusza Net Zero Emissions by 2050 Agencyjny Międzynarodowej Energii Atomowej (IEA), wykorzystanie wodoru ma rosnąć o 6% rocznie do końca tej dekady, osiągając ponad 150 milionów ton wykorzystania wodoru do 2030 roku, z czego prawie 40% pochodzić będzie z nowych zastosowań.

Wodor jest obecnie szeroko stosowany w rafineriach, przemyśle chemicznym (jako surowiec), przemyśle stalowym (jako reduktor) oraz w specjalistycznych zastosowaniach w innych gałęziach przemysłu. Teoretycznie, wodór może być także wykorzystywany w szeregu innych zastosowań, jako surowiec, reduktor lub paliwo. Jednakże z powodu braku konkurencyjności z paliwami kopalnymi oraz innych technologii niskoemisyjnych, lub z powodu braku dojrzałości technologii końcowych, wodór nie został użyty w tych zastosowaniach na dużą skalę. Niemniej jednak, oczekuje się, że wysiłki na rzecz dekarbonizacji spowodują wykorzystanie wodoru w niektórych z tych nowych zastosowań, szczególnie w sektorach, w których emisje są trudne do ograniczenia, a inne technologie niskoemisyjne są niedostępne lub bardzo trudne do wdrożenia.

Monitorowanie samego wykorzystania wodoru nie wystarczy, aby ocenić postępy w zakresie adopcji wodoru, szczególnie czy zachodzi ona w odpowiednim kierunku i tempie, aby wodór mógł odegrać swoją rolę w przejściu na czystą energię. Ważne jest również śledzenie wykorzystania wodoru według zastosowań, aby ocenić absorpcję w nowych zastosowaniach.

Podsumowując, globalny wzrost wykorzystania wodoru w 2022 roku pokazuje kontynuację pozytywnych trendów w sektorze wodorowym, chociaż stawia również pytania o przyszłość tego kluczowego elementu przejścia na czystą energię, zwłaszcza w kontekście jego roli w łagodzeniu zmian klimatycznych i promowaniu zrównoważonego rozwoju.

Powyższe tematy będą również poruszane podczas debaty, w ramach targów Kompozyt-Expo 2023 w dniach 04-05 Października 2023, na który serdecznie zapraszamy.

Tekst powstał na podstawie: Global Hydrogen Review 2023; IEA; International Energy Agency Website: www.iea.org

Powiązane artykuły

Baza wiedzy

Innowacje w Przechowywaniu Wodoru: Zbiorniki Kompozytowe z Politechniki Wrocławskiej

Cały artykuł, oferta w magazynie branżowym Lightweight Zespół badawczy z Politechniki Wrocławskiej,...

Baza wiedzy

Zielony wodór. Krótka monografia.Cz. IV**. Badania naukowe i prace rozwojowe

Autor: Jerzy Polaczek Dzięki uprzejmości autora Pana Jerzego Polaczka udostępniamy już 4...

Baza wiedzy

Zielony wodór. Krótka monografia. Cz. III**. Zagadnienia ekonomiczne

Autor: Jerzy Polaczek Dzięki uprzejmości autora Pana Jerzego Polaczka udostępniamy artykuł, który...

Baza wiedzy

Zielony wodór. Krótka monografia. Cz. II**. Kierunki stosowania

Autor: Jerzy Polaczek Dzięki uprzejmości autora Pana Jerzego Polaczka udostępniamy artykuł, który...