Doliny wodorowe

Podkarpacka Dolina Wodorowa

Forma działalności: stowarzyszenie

Siedziba: Rzeszów

Koncept: integracja wokół uczelni i doliny lotniczej

Główni interesariusze: Politechnika Rzeszowska, Podkarpacki Urząd Marszałkowski, Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o., miasto Sanok, ARP S.A., podmioty z doliny lotniczej, Autosan S.A., ML System S.A.

Specjalizacje: autobusy wodorowe, wodór w lotnictwie, wodór w energetyce, zielone ciepło, wodorociągi

Osiągnięcia: wniosek o Project Development Assistance – opracowanie koncepcji doliny wodorowej w oparciu o doświadczenia ekspertów z Clean Hydrogen Partnership, zakwalifikowanie do realizacji I etapu konkursu NCBiR przez Elektrociepłownię w Nowej Sarzynie, rozpoczęcie opracowywania studium wykonalności dla modernizacji ciepłowni w opraciu o technologie wodorowe w Sanoku

Powiązane artykuły

Doliny wodorowe

Dolnośląska Dolina Wodorowa

Forma działalności: stowarzyszenie Siedziba: Wrocław Koncept: hub management – zarządzanie hubami wodorowymi Główni interesariusze:...

Doliny wodorowe

Mazowiecka Dolina Wodorowa

Forma działalności: klaster Siedziba: Płock Koncept: integracja wokół potrzeb największego koncernu w Polsce Główni...

Doliny wodorowe

Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa

Forma działalności: stowarzyszenie Siedziba: Katowice Koncept: transformacja energetyczna Śląska i Małopolski w oparciu...

Doliny wodorowe

Centralny Klaster Wodorowy im. Braci Łaszczyńskich

Forma działalności: klaster Siedziba: Kielce Koncept: integracja wokół projektu dekarbonizacji kopalni surowców mineralnych Główni...