Doliny wodorowe

Mazowiecka Dolina Wodorowa

Forma działalności: klaster

Siedziba: Płock

Koncept: integracja wokół potrzeb największego koncernu w Polsce

Główni interesariusze: PKN Orlen S.A., ARP S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., Toyota Motor Europe, Politechnika Warszawska, Instytut Energetyki, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Akademia Górniczo Hutnicza, Siemens Energy Sp. z o.o., Uniwersytet Warszawski, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Specjalizacje: petrochemia, paliwa syntetyczne, produkcja zielonego wodoru, biogaz, HRS – stacje tankowania wodoru, logistyka wodoru, magazynowanie energii, zielona chemia, CCUS

Osiągnięcia: główny podmiot zaangażowany w projekt – koncern PKN Orlen – uruchomił projekt Hydrogen Eagle oraz otrzymał notyfikację Komisji Europejskiej w projekcie typu IPCEI o nazwie Hy2USE; uruchomiony projekt Akademii Wodoru dla młodych menedżerów transformacji energetycznej

Powiązane artykuły

Doliny wodorowe

Dolnośląska Dolina Wodorowa

Forma działalności: stowarzyszenie Siedziba: Wrocław Koncept: hub management – zarządzanie hubami wodorowymi Główni interesariusze:...

Doliny wodorowe

Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa

Forma działalności: stowarzyszenie Siedziba: Katowice Koncept: transformacja energetyczna Śląska i Małopolski w oparciu...

Doliny wodorowe

Podkarpacka Dolina Wodorowa

Forma działalności: stowarzyszenie Siedziba: Rzeszów Koncept: integracja wokół uczelni i doliny lotniczej Główni interesariusze:...

Doliny wodorowe

Centralny Klaster Wodorowy im. Braci Łaszczyńskich

Forma działalności: klaster Siedziba: Kielce Koncept: integracja wokół projektu dekarbonizacji kopalni surowców mineralnych Główni...