Doliny wodorowe

Dolnośląska Dolina Wodorowa

Forma działalności: stowarzyszenie

Siedziba: Wrocław

Koncept: hub management – zarządzanie hubami wodorowymi

Główni interesariusze: KGHM Polska Miedź S.A., ZAK Kędzierzyn-Koźle S.A., ARP S.A., Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o., Z-Klaster, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Linde Gas Polska Sp. z o.o

Specjalizacje: zielony amoniak, zielone ciepło, zielona miedź i metalurgia, zielony transport rzeczny, magazynowanie wodoru, OZE, biogaz, wodorociągi

Osiągnięcia: dwa złożone wnioski w konsorcjum międzynarodowym do programu Horyzont Europa złożone w 2022 roku na rozwój regionalnej gospodarki wodorowej, udział i promocja doliny wodorowej w trakcie targów Hydrogen Week w Brukseli, finalizowanie pierwszego projektu produkcji zielonego wodoru (planowane uruchomienie – marzec 2023), opublikowanie regionalnej Strategii Energetycznej Dolnego Śląska wspierającej transformację energetyczną regionu.

Powiązane artykuły

Doliny wodorowe

Mazowiecka Dolina Wodorowa

Forma działalności: klaster Siedziba: Płock Koncept: integracja wokół potrzeb największego koncernu w Polsce Główni...

Doliny wodorowe

Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa

Forma działalności: stowarzyszenie Siedziba: Katowice Koncept: transformacja energetyczna Śląska i Małopolski w oparciu...

Doliny wodorowe

Podkarpacka Dolina Wodorowa

Forma działalności: stowarzyszenie Siedziba: Rzeszów Koncept: integracja wokół uczelni i doliny lotniczej Główni interesariusze:...

Doliny wodorowe

Centralny Klaster Wodorowy im. Braci Łaszczyńskich

Forma działalności: klaster Siedziba: Kielce Koncept: integracja wokół projektu dekarbonizacji kopalni surowców mineralnych Główni...