Legislacja

Przyszłość Wodoru w Europie: Kluczowe Kierunki Rozwoju

Spotkanie liderów UE koncentruje się na dekarbonizacji przemysłu i roli wodoru w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu

10 października 2023 roku, pod przewodnictwem Prezydent Ursuli von der Leyen oraz Wiceprezydenta Maroša Šefčoviča, miało miejsce inauguracyjne spotkanie z cyklu Dialogów o Czystej Przemianie. To wydarzenie, koncentrowało się na roli wodoru w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i dekarbonizacji przemysłu europejskiego.

Z dialogu wynikło kilka kluczowych wniosków. Po pierwsze, zaakcentowano konieczność zapewnienia stałego dostępu do wodoru, początkowo skupiając się na różnorodności technologicznej produkcji, by stopniowo przejść do „zielonego” podejścia zgodnie z celami ram legislacyjnych. Podkreślono także, że istniejące ramy prawne powinny służyć jako solidna podstawa dla przekonania inwestorów, a państwa członkowskie powinny otrzymać jasne wskazówki dotyczące ich stosowania. Zwrócono uwagę na potrzebę finansowania, które do 2030 roku może osiągnąć wartość około 570 mld euro, jeśli ambicją jest produkcja 10 milionów tonów zielonego wodoru.

Jednym z proponowanych rozwiązań jest Bank Wodorowy, który powinien działać jako centralny punkt dla inwestorów. Jego zadaniem będzie upraszczanie procedur, intensyfikacja komunikacji oraz zabezpieczenie przed ryzykiem przy współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Komisja Europejska deklaruje również chęć identyfikacji i centralizacji dostępnych programów finansowania. W kontekście finansowania, zapowiedziano wdrożenie zielonych obligacji, a pilotażowa aukcja dla Banku Wodorowego w listopadzie ma stanowić ważny krok na drodze do realizacji tych planów.

W dyskusji nie zabrakło też tematów związanych z budowaniem krajowej zdolności produkcyjnej, tworzeniem unijnej wartości dodanej w kluczowych technologiach oraz koniecznością uproszczenia procedur zezwoleniowych. Zwrócono uwagę na potrzebę obniżenia cen energii, przede wszystkim energii elektrycznej, oraz adaptacji obecnej konstrukcji rynku energetycznego. Podkreślono także znaczenie jasnej strategii dotyczącej surowców krytycznych dla przemysłu wodorowego i konieczność skupienia popytu, przy czym wspólne zakupy w sektorze gazowym mogą służyć jako model do naśladowania. Na koniec, zaznaczono, że priorytetem powinno być składowanie energii oraz rozbudowa sieci energetycznej.

Powiązane artykuły

Legislacja

Nowa Era Wodoru: Przyszłość Energetyki w UE

17 października Rada Energetyczna przyjęła nowe wytyczne dotyczące projektowania rynku energii elektrycznej....

Legislacja

Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku z perspektywą do 2040: Przyszłość Gospodarki Wodorowej w Polsce

Wprowadzenie Opublikowana 7 grudnia 2021 roku „Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku...

Legislacja

Czy Szczyt G20 Przyspieszy Proces Przemiany Energetycznej? – Zapowiedź Dyskusji

Wstęp Jeden z najbardziej oczekiwanych globalnych wydarzeń politycznych, szczyt G20, zbliża się...

Legislacja

Europejski Bank Wodoru: Krok Naprzód z Kilkoma Uwagami

Wprowadzenie W dniu 30 sierpnia, Komisja Europejska ujawniła warunki dla długo oczekiwanego...