stacje tankowania

Biznes

Rozwój stacji tankowania wodoru w Polsce nabiera tempa

Rybnik, na Śląsku, niedawno otworzył ogólnodostępną stację tankowania wodoru. Znajduje się ona przy ulicy Budowlanych 6, obok dworca komunikacji miejskiej. Stacja jest prowadzona...

Biznes

Budowa stacji tankowania wodoru w Tychach i Świerklańcu

1 marca 2023 r. NFOŚiGW zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej w Tychach i Przedsiębiorstwem Komunikacji Metropolitalnej w Świerklańcu na budowę stacji tankowania...