Legislacja

Stacje wodorowe – Europejski system informacji o dostępności stacji tankowania wodoru

Europejski system informacji o dostępności stacji tankowania wodoru
System informujący w czasie rzeczywistym o dostępności stacji tankowania wodoru w Europie
Pokonywanie wyzwań związanych z upowszechnianiem się pojazdów elektrycznych napędzanych ogniwami paliwowymi (FCEV)

W ciągu ostatnich dziesięciu lat partnerstwo na rzecz czystego wodoru poszukiwało sposobów na pokonanie trudności związanych z upowszechnieniem pojazdów elektrycznych napędzanych ogniwami paliwowymi (FCEV). Sfinansowało ono szereg sztandarowych projektów dotyczących samochodów i infrastruktury uzupełniania paliwa, aby wykazać niezawodność i opłacalność technologii wodorowych ogniw paliwowych, obniżając koszty i budując zaufanie inwestorów niezbędne do zwiększenia skali ogniw paliwowych i wykorzystania wodoru w całym sektorze transportu.
Poprzez finansowanie stacji tankowania wodoru (HRS) chcemy stworzyć pierwsze sieci i ułatwić upowszechnienie pojazdów FCEV. Dopóki jednak pojazdy FCEV nie staną się technologią powszechną, gęstość stacji tankowania prawdopodobnie pozostanie niska w porównaniu z punktami sprzedaży detalicznej paliw tradycyjnych.

Obecnie ze względu na rozwijający się system wodorowych stacji tankowania klient musi jeszcze planować swoje postoje i tankowania, ale dzięki stronie https://h2-map.eu/ jest to ułatwione

Thomas A. Edison

Chociaż różne strony internetowe starają się pokazać zakres i stan stacji tankowania wodoru w poszczególnych krajach / w całej Europie, nie ma ostatecznego źródła wiarygodnych, aktualnych informacji na temat dostępności HRS w czasie rzeczywistym. Istnieje zatem potrzeba stworzenia systemu przekazywania informacji dotyczących stacji tankowania wodoru kierowcom i potencjalnym klientom FCEV. Aby zmaksymalizować wartość dla osób, które wcześnie przyjmą tę technologię, informacje te muszą zawierać podstawowe dane, takie jak lokalizacje HRS, oraz dane w czasie rzeczywistym dotyczące statusu każdego miejsca, tak aby klienci byli ostrzegani o wszelkich planowanych lub nieplanowanych przestojach przed udaniem się do stacji.

obecny stan stacji wodorowych

Strona: https://h2-map.eu/

Powiązane artykuły

Legislacja

Nowa Era Wodoru: Przyszłość Energetyki w UE

17 października Rada Energetyczna przyjęła nowe wytyczne dotyczące projektowania rynku energii elektrycznej....

Legislacja

Przyszłość Wodoru w Europie: Kluczowe Kierunki Rozwoju

10 października 2023 roku, pod przewodnictwem Prezydent Ursuli von der Leyen oraz...

Legislacja

Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku z perspektywą do 2040: Przyszłość Gospodarki Wodorowej w Polsce

Wprowadzenie Opublikowana 7 grudnia 2021 roku „Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku...

Legislacja

Czy Szczyt G20 Przyspieszy Proces Przemiany Energetycznej? – Zapowiedź Dyskusji

Wstęp Jeden z najbardziej oczekiwanych globalnych wydarzeń politycznych, szczyt G20, zbliża się...