Legislacja

Nowa Era Wodoru: Przyszłość Energetyki w UE

Rola wodoru w kształtowaniu elastycznego i zrównoważonego rynku energii elektrycznej

17 października Rada Energetyczna przyjęła nowe wytyczne dotyczące projektowania rynku energii elektrycznej. To ważny krok w kierunku stworzenia stabilnego systemu, który zapewni pewność nowych inwestycji w produkcję energii.

Rozwój odnawialnych źródeł energii w UE jest kluczowy, nie tylko z powodu celu 42,5% energii odnawialnej określonego w RED III. Jest to również niezbędne do promowania wodoru jako narzędzia dekarbonizacji trudnych do zmniejszenia sektorów oraz jako dostawcy elastyczności dla systemu energetycznego. Dostępność wodoru zależy od dostępności przystępnej cenowo energii o niskiej emisji węgla. Dlatego tak ważne jest właściwe projektowanie rynku energii elektrycznej, które zapewni długoterminowe inwestycje w nowe odnawialne źródła energii elektrycznej, jednocześnie utrzymując jej cenę na możliwie najniższym poziomie.

Reforma wprowadza państwowe gwarancje w cenach rynkowych, prywatne gwarancje oraz ułatwia grupowanie popytu na umowy zakupu mocy oraz dwukierunkowe umowy różnicowe dla nowych projektów odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu system stanie się mniej zależny od krótkoterminowych cen i zapewni gwarancje finansowe na rzecz wdrażania odnawialnych źródeł energii.

Ogólny kierunek działań otwiera drogę do rozpoczęcia trójstronnych rozmów z Parlamentem oraz potencjalnego porozumienia w tej sprawie przed końcem tego roku. Kluczowe będzie, aby dyskusje między trzema instytucjami uwzględniały znaczenie elastyczności i magazynowania – dwóch aspektów projektowania rynku, które może oferować wodór. Ważne jest, aby ostateczny projekt EMD został opracowany w sposób, który wynagradza te zdolności.

Wodór może odgrywać ważną rolę w dostarczaniu usług bilansujących w tej nowej konfiguracji rynku energii. Faktycznie, idąc w kierunku systemów energetycznych zdominowanych przez przerywane odnawialne źródła energii, zapotrzebowanie na elastyczność i magazynowanie będzie nadal rosło.

Powiązane artykuły

Legislacja

Przyszłość Wodoru w Europie: Kluczowe Kierunki Rozwoju

10 października 2023 roku, pod przewodnictwem Prezydent Ursuli von der Leyen oraz...

Legislacja

Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku z perspektywą do 2040: Przyszłość Gospodarki Wodorowej w Polsce

Wprowadzenie Opublikowana 7 grudnia 2021 roku „Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku...

Legislacja

Czy Szczyt G20 Przyspieszy Proces Przemiany Energetycznej? – Zapowiedź Dyskusji

Wstęp Jeden z najbardziej oczekiwanych globalnych wydarzeń politycznych, szczyt G20, zbliża się...

Legislacja

Europejski Bank Wodoru: Krok Naprzód z Kilkoma Uwagami

Wprowadzenie W dniu 30 sierpnia, Komisja Europejska ujawniła warunki dla długo oczekiwanego...