Legislacja

Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku z perspektywą do 2040: Przyszłość Gospodarki Wodorowej w Polsce

Rozwijająca się wizja Polski jako lidera w przemyśle wodorowym: Kluczowe cele i wyzwania do 2040 roku

Wprowadzenie

Opublikowana 7 grudnia 2021 roku „Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku” stanowi kluczowy dokument w kontekście transformacji energetycznej Polski. Strategia, która została oficjalnie przyjęta przez polski rząd 2 listopada 2021 roku, jest zgodna z globalnymi, europejskimi i krajowymi działaniami mającymi na celu budowę niskoemisyjnej gospodarki.

Główne Cele i Działania

Strategia przedstawia trzy główne obszary zastosowania wodoru: przemysł, energetyka i transport. Wyznacza sześć konkretnych celów i 40 zadań, które pozwolą Polsce stać się społeczeństwem korzystającym z technologii wodorowych. Polska planuje do 2030 roku osiągnięcie 2 GW mocy instalacyjnej do produkcji wodoru oraz uruchomienie 800-1000 autobusów na wodór i co najmniej 32 stacji tankowania wodoru.

Sześć Fundamentalnych Celów:

  1. Wdrożenie technologii wodorowych w sektorze energii i ciepłownictwa.
  2. Użycie wodoru jako alternatywnego paliwa w transporcie.
  3. Wsparcie dekarbonizacji przemysłu.
  4. Produkcja wodoru w nowych instalacjach.
  5. Efektywna i bezpieczna transmisja, dystrybucja i magazynowanie wodoru.
  6. Stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

Inwestycje i Źródła Finansowania

Wdrożenie strategii wymaga alokacji około 0,93 mld PLN do 2025 roku i kolejnych 10,81 mld PLN do 2030 roku. Zakłada się, że źródła finansowania będą pochodzić zarówno z krajowych, jak i unijnych programów wsparcia, takich jak Program Wsparcia Technologii Wodorowych (2021) czy Nowy Program Energii (2021).

Wyzwania i Możliwości

Jednym z głównych wyzwań jest stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego, które usunie bariery dla rozwoju rynku wodorowego. Planuje się opracowanie pakietu legislacyjnego dla wodoru, który będzie zawierał m.in. nową Ustawę o Wodorze. Innym wyzwaniem jest koszt produkcji wodoru i ograniczenia infrastrukturalne. Dlatego tak ważne jest wsparcie i ciągłe inwestycje w badania i rozwój, aby zwiększyć efektywność produkcji, transportu i magazynowania wodoru.

Podsumowanie

„Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku” jest ambitnym planem, który ma potencjał przekształcić Polskę w jednego z europejskich liderów w dziedzinie technologii wodorowych. Kluczowe dla jej sukcesu będzie jednak szybkie i efektywne wdrożenie proponowanych działań, jak również zapewnienie niezbędnego finansowania i stworzenie sprzyjającego otoczenia regulacyjnego. Miedzy innymi na temat tej strategii będzie dyskusja z przedstawicielami samorządu, nauki oraz biznesu podczas panelu wodorowego organizowanego w ramach Międzynarodowych Targów KOMPOZYTExpo w Krakowie 4/5 .10.2023.

Powiązane artykuły

Legislacja

Nowa Era Wodoru: Przyszłość Energetyki w UE

17 października Rada Energetyczna przyjęła nowe wytyczne dotyczące projektowania rynku energii elektrycznej....

Legislacja

Przyszłość Wodoru w Europie: Kluczowe Kierunki Rozwoju

10 października 2023 roku, pod przewodnictwem Prezydent Ursuli von der Leyen oraz...

Legislacja

Czy Szczyt G20 Przyspieszy Proces Przemiany Energetycznej? – Zapowiedź Dyskusji

Wstęp Jeden z najbardziej oczekiwanych globalnych wydarzeń politycznych, szczyt G20, zbliża się...

Legislacja

Europejski Bank Wodoru: Krok Naprzód z Kilkoma Uwagami

Wprowadzenie W dniu 30 sierpnia, Komisja Europejska ujawniła warunki dla długo oczekiwanego...