paliwa alternatywne

Legislacja

Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku z perspektywą do 2040: Przyszłość Gospodarki Wodorowej w Polsce

Wprowadzenie Opublikowana 7 grudnia 2021 roku „Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku” stanowi kluczowy dokument w kontekście transformacji...

Legislacja

Parlament Europejski zakazał stosowania SF6 od 2026 roku. 

Sulfur hexafluoride (SF6) jest gazem sztucznym, który ma wiele zastosowań, w tym w przemyśle elektrycznym jako izolator w transformatorach, układach rozdzielczych i wyłącznikach,...

Legislacja

Unia Europejska stawia na wodór w transporcie

Dziś (13 kwietnia) Komisja Transportu (TRAN) Parlamentu Europejskiego jednomyślnie przyjęła swoje sprawozdanie w sprawie rozporządzenia dotyczącego sieci transeuropejskich tras transportowych (TEN-T), mające na...