Legislacja

Parlament Europejski zakazał stosowania SF6 od 2026 roku. 

Sulfur Hexafluoride (SF6): Wyzwanie dla przemysłu elektrycznego i poszukiwanie ekologicznych alternatyw

Sulfur hexafluoride (SF6) jest gazem sztucznym, który ma wiele zastosowań, w tym w przemyśle elektrycznym jako izolator w transformatorach, układach rozdzielczych i wyłącznikach, ponieważ jest to bardzo skuteczny izolator, który pozwala na zmniejszenie rozmiarów i wagi urządzeń. Niemniej jednak, gaz ten jest również jednym z najbardziej szkodliwych gazów cieplarnianych, ponieważ jego potencjał globalnego ocieplenia jest około 23 500 razy większy niż dwutlenek węgla (CO2), a jego emisja do atmosfery przyczynia się do zmian klimatu.

Dlatego Parlament Europejski wraz z Radą Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską zdecydowały o zakazaniu stosowania SF6 w Europie od 2026 roku, w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i przeciwdziałania zmianom klimatu. Zgodnie z tymi przepisami, producenci i użytkownicy gazów izolacyjnych, w tym SF6, będą musieli stosować alternatywne substancje chłodzące o mniejszym wpływie na środowisko, co ma pomóc w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych i ochronie klimatu

Alternatywy dla SF6 są już dostępne, takie jak gazy fluorowane zastępcze (np. HFC-1234ze), gaz naturalny (np. metan) i powietrze, które są mniej szkodliwe dla środowiska i bardziej przyjazne dla klimatu. Zatem, pomimo że zakaz stosowania SF6 w przemyśle elektrotechnicznym może wprowadzić pewne zmiany i wymagać od producentów i użytkowników adaptacji, alternatywy są już dostępne i można się spodziewać, że będą one coraz częściej stosowane w przyszłości

Jako jednym z alternatywnych nośników energii uważany jest wodór, który może pomóc w zredukowaniu emisji gazów cieplarnianych i osiągnięciu celów związanych z klimatem. Wodór ma potencjał bycia jednym z najważniejszych źródeł energii przyszłości, ponieważ jego spalanie nie emituje zanieczyszczeń ani gazów cieplarnianych, a jedynym produktem ubocznym jest woda. W Europie wiele krajów inwestuje w technologie wodorowe, takie jak elektroliza wody, aby produkować wodór z odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr i słońce, co przyczynia się do osiągnięcia celów związanych z klimatem i zrównoważonym rozwojem.

W przypadku wodoru jako paliwa alternatywnego, istnieją zarówno zalety, jak i wady. Zalety wodoru obejmują:

•        Wodór jest odnawialny, gdyż może być produkowany z wody i energii odnawialnej, takiej jak słońce i wiatr.

•        Spalanie wodoru wytwarza tylko wodę i ciepło, bez emisji szkodliwych gazów lub zanieczyszczeń powietrza.

•        Wodór jest bardzo energochłonny, co oznacza, że można go przechowywać i transportować jako nośnik energii.

•        Wodór może być stosowany w różnych sektorach, takich jak przemysł, transport i energetyka.

Jednakże, istnieją również wady wodoru jako paliwa alternatywnego, takie jak:

•        Produkcja wodoru jest wciąż kosztowna i wymaga dużej ilości energii.

•        Wodór jest trudny do przechowywania i transportowania, ponieważ jest on lekki i wymaga dużych ciśnienia lub niskiej temperatury, aby pozostał w stanie gazowym.

•        Infrastruktura do produkcji, przechowywania i dystrybucji wodoru jest jeszcze niewystarczająca i wymaga dalszych inwestycji.

Paliwa alternatywne, takie jak wodór, są wciąż uważane za ważny krok w kierunku osiągnięcia celów związanych z klimatem i zrównoważonym rozwojem. W związku z tym, kraje, uczelnie i przedsiębiorstwa na całym świecie inwestują w badania i rozwój technologii wodorowych oraz w rozwój infrastruktury, która umożliwi wdrożenie tej technologii w większej skali.

Powiązane artykuły

Legislacja

Nowa Era Wodoru: Przyszłość Energetyki w UE

17 października Rada Energetyczna przyjęła nowe wytyczne dotyczące projektowania rynku energii elektrycznej....

Legislacja

Przyszłość Wodoru w Europie: Kluczowe Kierunki Rozwoju

10 października 2023 roku, pod przewodnictwem Prezydent Ursuli von der Leyen oraz...

Legislacja

Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku z perspektywą do 2040: Przyszłość Gospodarki Wodorowej w Polsce

Wprowadzenie Opublikowana 7 grudnia 2021 roku „Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku...

Legislacja

Czy Szczyt G20 Przyspieszy Proces Przemiany Energetycznej? – Zapowiedź Dyskusji

Wstęp Jeden z najbardziej oczekiwanych globalnych wydarzeń politycznych, szczyt G20, zbliża się...