Legislacja

Wodór odnawialny – regulacje prawne

w przemyśle i sektorze transportu

Wodór odnawialny to jeden z najważniejszych elementów strategii Unii Europejskiej na rzecz przejścia na czystą energię i wyeliminowania paliw kopalnych. Komisja Europejska wprowadziła szczegółowe przepisy dotyczące wodoru odnawialnego w UE, które określają warunki, na jakich wodór, paliwa wodorowe lub inne nośniki energii można uznać za paliwa odnawialne pochodzenia niebiologicznego. Akt ten wyjaśnia zasadę „dodatkowości” wodoru określoną w dyrektywie UE w sprawie energii odnawialnej, która mówi, że elektrolizery do produkcji wodoru muszą być włączone do produkcji nowej odnawialnej energii elektrycznej.

Wodór odnawialny ma wiele zastosowań w przemyśle i sektorze transportu. Jest to jedno z najczystszych paliw, ponieważ podczas spalania wodoru w powietrzu nie powstają żadne szkodliwe dla środowiska emisje. Wprowadzenie wodoru odnawialnego do procesów przemysłowych oraz sektora transportu pozwoli na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, co jest niezwykle ważne dla walki ze zmianami klimatu.

Komisja Europejska planuje osiągnięcie celu produkcji 10 milionów ton wodoru odnawialnego i 10 milionów ton importowanego wodoru odnawialnego w ramach planu REPowerEUPL do 2030 roku. Ten ambitny cel odpowiada 14 proc. całkowitego zużycia energii elektrycznej w UE. Aby zrealizować ten cel, potrzeba około 500 TWh odnawialnej energii elektrycznej.

W akcie delegowanym określono różne sposoby wykazania przez producentów, że odnawialna energia elektryczna wykorzystywana do produkcji wodoru jest zgodna z zasadami dodatkowości. W akcie tym wprowadzono ponadto kryteria mające zapewnić, aby wodór odnawialny był produkowany wyłącznie z odnawialnej energii elektrycznej.

Wprowadzenie wodoru odnawialnego do sektora transportu pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, które są szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska. Wodorowy napęd może stać się alternatywą dla tradycyjnych paliw kopalnych, takich jak benzyna i olej napędowy, a także dla hybrydowych i elektrycznych samochodów. Wodorowe pojazdy emitują tylko wodę, co czyni je jednymi z najczystszych pojazdów na świecie.

Wodór odnawialny ma również zastosowanie w przemyśle,

produkowany wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, a nie z węgla lub gazu ziemnego.

Wodór odnawialny w przemyśle i sektorze transportu

Drugim aktem delegowanymPL••• jest rozporządzenie określające kryteria dotyczące wodoru odnawialnego w przemyśle i sektorze transportu. Celem tego rozporządzenia jest zwiększenie udziału wodoru odnawialnego w produkcji przemysłowej oraz jego wykorzystanie w sektorze transportu. Wodór odnawialny ma potencjał do zastąpienia tradycyjnych paliw kopalnych, takich jak benzyna, diesel czy gaz ziemny, dzięki czemu przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Rozporządzenie określa m.in. minimalną zawartość wodoru odnawialnego w danym paliwie, a także wymagania dotyczące certyfikacji wodoru odnawialnego i jego pochodzenia. Produkcja, dystrybucja i sprzedaż paliw zawierających wodór odnawialny będą podlegać zasadom certyfikacji, które mają zapewnić, że są one produkowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji.

W sektorze transportu wodór odnawialny może być wykorzystywany jako paliwo do napędu pojazdów. Wodór można spalać w silnikach wodorowych, co prowadzi do emisji tylko wody. Wodór może również służyć jako nośnik energii do produkcji energii elektrycznej w ogniwach paliwowych. W obu przypadkach wodór odnawialny stanowi alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnych, co przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza.

Podsumowanie

Wodór odnawialny ma potencjał do stać się kluczowym nośnikiem energii w przyszłości. Dzięki szczegółowym przepisom Komisji Europejskiej dotyczącym wodoru odnawialnego, inwestorzy zyskują pewność prawa i zachętę do inwestowania w ten wschodzący rynek. Wodór odnawialny stanowi alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnych, dzięki czemu przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza. Dzięki akompaniamentowi odpowiednich inwestycji w infrastrukturę energetyczną, a także w naukę i badania nad technologiami wodorowymi, wodór odnawialny może zrewolucjonizować sposób, w jaki korzystamy z energii.

Obraz jessica45 z Pixabay

Powiązane artykuły

Legislacja

Nowa Era Wodoru: Przyszłość Energetyki w UE

17 października Rada Energetyczna przyjęła nowe wytyczne dotyczące projektowania rynku energii elektrycznej....

Legislacja

Przyszłość Wodoru w Europie: Kluczowe Kierunki Rozwoju

10 października 2023 roku, pod przewodnictwem Prezydent Ursuli von der Leyen oraz...

Legislacja

Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku z perspektywą do 2040: Przyszłość Gospodarki Wodorowej w Polsce

Wprowadzenie Opublikowana 7 grudnia 2021 roku „Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku...

Legislacja

Czy Szczyt G20 Przyspieszy Proces Przemiany Energetycznej? – Zapowiedź Dyskusji

Wstęp Jeden z najbardziej oczekiwanych globalnych wydarzeń politycznych, szczyt G20, zbliża się...